Ułatwienia dostępu

Skip to main content


Uprzejmie informujemy, że z dniem 13.01.2020 r. wszystkie postępowania ogłaszane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z użyciem platformy zakupowej. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej i winny być one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.