Ułatwienia dostępu

Skip to main content

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Niniejszym informujemy Państwa, że korzystanie ze strony internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska: http://www.drmg.gdansk.pl/ oraz zamieszczonego na niej formularza kontaktowego, może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych jej użytkowników (np. imienia i nazwiska, adresu IP urządzenia użytkownika, danych pozyskiwanych na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO wskazujemy, że:

  1. Administratorem tych danych osobowych jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk (dalej jako: DRMG), adres e – mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 58 320 51 00.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusz Krekin, adres e – mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 58 320 51 31, który udzieli odpowiedni na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania przez DRMG danych osobowych.
  3. Podstawę przetwarzania danych osobowych jest ich oczywiste upublicznienie poprzez wejście na stronę internetową DRMG lub skorzystanie z zamieszczonego tam formularza kontaktowego, jak również ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz statutu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie likwidacji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku, będącej zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej (np. obowiązek udzielenia informacji publicznej) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e i f RODO.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania użytkownikowi ze strony internetowej DRMG - http://www.drmg.gdansk.pl/ lub zamieszczonego na niej formularza kontaktowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, realizacji obowiązków przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 lub przez okres dłuższy, wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przez czas upływu okresu przedawnienia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
  6. Przetwarzane przez DRMG dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, jak również nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane te mogą być przekazywane tylko tym podmiotom, wobec których taki obowiązek przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz bieżącej działalności DRMG np. usługi informatyczne, księgowe itp.
  7. Każdy podmiot, którego dane osobowe przetwarza DRMG ma prawo żądać dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania przez DRMG, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane te przetwarzane są w sposób nieprawidłowy. Użytkownik może zarządzać wrażoną zgodą w tym ją cofnąć. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 4.