Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dyrekcja

Krzysztof Małkowski
Dyrektor
tel.: +48 58 320 51 00
Anna Mańkowska
Z-ca Dyrektora ds. Projektów Kubaturowych
tel.: +48 58 320 51 00
Małgorzata Polan
Z-ca Dyrektora ds. Projektów Liniowych
tel.: +48 58 320 51 00

Ważniejsze komórki organizacyjne

Biuro Projektów BO i Rad Dzielnic
p.o. Dyrektora Biura:
Mariusz Żukowski

tel.: +48 58 320 51 29

Biuro Zamówień Publicznych
p.o. Dyrektora Biura:
Jarosław Małuszek
tel.: +48 58 722 89 03
Biuro Finansowo – Księgowe
Główna Księgowa:
Danuta Malinowska
tel.: +48 58 320 51 02
Biuro Organizacji i Zarządzania
p.o. Kierownika Biura:
Agnieszka Zasińska
tel.: +48 58 320 51 14
Biuro Komunikacji Społecznej
p.o. Kierownika Biura:
Aneta Niezgoda

tel.: +48 58 320 51 38