Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej (N6/2024)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska , ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Informujemy, że została podjęta decyzja o zamknięciu procedury naboru na stanowisko:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej N6/2024

Uzasadnienie:

Zakończono procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej N6/2024 w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska bez rozstrzygnięcia w związku z brakiem spełnienia wymaganych kryteriów przez kandydatów.