Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nowy harmonogram prac na Długim Pobrzeżu

Na czas przyszłorocznego Jarmarku św. Dominika mieszkańcy i turyści korzystać będą z dwóch kompleksowo przebudowanych odcinków Długiego Pobrzeża. Prace na środkowym fragmencie zakończą się w połowie 2025 r. Zmiany w realizacji działań na Długim Pobrzeżu wynikają z okoliczności, które pojawiły się w trakcie realizacji prac, a których nie dało się przewidzieć na wcześniejszym etapie. Z uwagi na wiele uwarunkowań konieczna była zmiana sposobu wykonania przebudowy i zabezpieczenia konstrukcji nabrzeża.

DRMG nadzoruje prace związane z przebudową i wzmocnieniem konstrukcji. Wykonawcą tych prac jest firma DORACO, natomiast układanie nawierzchni pobrzeża wykonywane będzie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez spółkę GRANARIA. Ponadto na odcinku objętym zakresem prowadzony jest remont Żurawia, którego inwestorem jest Narodowe Muzeum Morskie. Rusztowania konieczne do przeprowadzenia prac na Żurawiu również wpływają na harmonogram inwestycji prowadzonej przez DRMG. Prace są w pełni skoordynowane, aby maksymalnie skrócić czas prac przy zachowaniu wymaganych standardów i jakości.

W trakcie prac wzmacniających konstrukcję pojawiły się niespodziewane okoliczności, których ani inwestor, ani wykonawca nie mogli przewidzieć. Dlatego podjęto niezbędne działania mające na celu urealnienie terminu zakończenia modernizacji, który uwzględni zaistnienie nowych wyzwań.

– Długie Pobrzeże stanowi ważny element przestrzeni miejskiej, dlatego zapewniamy, że podejmowane działania miały i mają na celu jak najszybsze i skuteczne zakończenie prac. Chociaż uzgodniony termin zakończenia inwestycji został przesunięty, zapewniamy, że wszyscy partnerzy projektu dążą do jak najszybszego zakończenia robót. Podczas przeprowadzania inwestycji na terenie Głównego Miasta w Gdańsku należy się liczyć z wystąpieniem nieprzewidzianych sytuacji, zarówno technicznych, jak i logistycznych. Wynika to przede wszystkim z historycznego charakteru terenu – mówi Małgorzata Polan, zastępca dyrektora DRMG ds. Projektów Liniowych.

W toku rozmów i negocjacji pomiędzy inwestorami ustalono, że mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z dwóch skrajnych odcinków na przełomie lipca i sierpnia 2024 r. Chodzi o odcinki od Zielonej Bramy do Muzeum Archeologicznego i od Żurawia do Bramy Straganiarskiej. Zakres prac DRMG zakończy się na przełomie maja i czerwca 2024, a do końca lipca potrwać ma układanie nawierzchni prowadzone przez podmiot prywatny. Kładka obrotowa będzie udostępniona od sierpnia 2024 r. Na środkowym odcinku koniec realizacji inwestycji planowany jest w połowie 2025 r. Prace na tym fragmencie rozpoczęły się we wrześniu 2023, aby udostępnić choć część pobrzeża na okres wakacyjny. Pierwotny harmonogram nie zakładał takiego rozwiązania.

Odcinek 1 A: od Zielonej Bramy do Muzeum Archeologicznego:

- Zakończenie prac DRMG: maj 2024 , pełne otwarcie odcinka na przełomie lipca i sierpnia 2024

Odcinek 1 B: od Żurawia do Bramy Straganiarskiej

- Zakończenie prac DRMG: czerwiec 2024, pełne otwarcie odcinka na przełomie lipca i sierpnia 2024

Odcinek 2: Od Muzeum Archeologicznego do Żurawia

- Planowany termin zakończenia robót zakresu DRMG to koniec marca 2025

Wartość kontaktu to ponad 55 mln zł.

- Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie, którego efektem jest zmiana harmonogramu prac. To natomiast efekt okoliczności, którym musieliśmy stawić czoła w trakcie realizacji projektu – mówi Piotr Siemaszko, dyrektor oddziału hydrotechniki, Korporacja Budowlana DORACO. - Chcę mocno podkreślić, że jesteśmy świadomi, że zakończenie modernizacji Długiego Pobrzeża jest bardzo wyczekiwane, zarówno przez mieszkańców, turystów, jak i właścicieli lokali usługowych zlokalizowanych na remontowanym odcinku. Dlatego chcemy przekazać, że nasza firma jest w pełni zaangażowana w zakończenie prac zgodnie z nowym harmonogramem, przy zachowaniu najwyższych standardów technicznych, jakościowych i estetycznych – dodaje Piotr Siemiaszko.

Przebudowa konstrukcji Długiego Pobrzeża ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Dodatkowo, dzięki niej, poprawi się estetyka tego miejsca i przywrócone zostaną jego walory historyczne.