Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Osowa w sprawie buspasów na ul. Spacerowej

W czwartek, 27 czerwca o godz. 17.30 w holu głównym ZSO nr 2 przy ul. Wodnika 57 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Osowa w sprawie buspasów na ul. Spacerowej.

Gotowa jest już koncepcja budowy buspasa na ul. Spacerowej, która łączy dwie dzielnice: Osowę i Oliwę. W jej ramach przygotowano kilka wariantów realizacji tej inwestycji, które zostaną przedstawione na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy.

Utworzenie buspasa lub buspasów, oraz drogi rowerowej, planowane jest na odcinku od ul. Opackiej do Węzła Wysoka (o długości około 5,8 km), co ma zapewnić bezpieczną i sprawniejszą komunikację oraz spełnić potrzeby mieszkańców.