Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zakończono przebudowę ul. Czopowej i Dylinki

Kolejne dwie ulice na terenie Głównego Miasta przeszły modernizację. W tym tygodniu odbył się odbiór techniczny robót na ul. Czopowej i Dylinki. Obie ulice są już udostępnione dla ruchu.

Inwestycja objęła modernizację chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni dwóch urokliwych ulic na terenie Głównego Miasta - ul. Czopowej i ul. Dylinki. Na obu uliczkach wykorzystano istniejący materiał, który dotychczas „ukryty” był pod asfaltem, tak by nawiązać do historii tego miejsca. W ramach inwestycji  przebudowano kanalizację deszczową i teletechniczną oraz sieć wodociągową. Ponadto wzdłuż ulic pojawiły się nowe, stylizowane lampy uliczne.

Wykonawcą była  Firma Budowlano-Drogowa Prasbet. Zadanie było  wspólnie koordynowane przez DRMG i GIWK. Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czopowa Dylinki 1

Rozwiń więcej...