Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Metamorfoza zabytkowego budynku szkoły przy ul. Głębokiej zakończona

Termomodernizacja pięknego i zabytkowego gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 dobiegła końca. Budynek zdobi wyjątkowy zegar z jedną wskazówką w kształcie pszczoły.

Wymiana zegara była jednym z elementów większego projektu - termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, w skład którego wchodzi m.in. VI LO przy ul. Głębokiej.

Niecodzienny zegar z pszczołą

Elewacja szkoły, na której widniały jeszcze ślady po kulach, została odnowiona z zachowaniem dbałości o historyczne detale. Jednym z nich był właśnie zegar, który planowano zachować.  Tarcza zegarowa została zniszczona pociskami w dolnej części, zachowały się natomiast prawie wszystkie cyfry, zdobienia trójwymiarowe tarczy oraz ślady zdobień w rogach wykonanych w technice malarskiej. Na podstawie przekazów ustnych ustalono, że wskazówka była jedna, z motywem pszczoły, symbolizującej pracowitość i gorliwość uczniów szkoły.

Niestety, po rozpoczęciu prac okazało się, że stan zegara jest na tyle zły, że jego pełna renowacja jest niemożliwa. Stwierdzono bowiem liczne ubytki i skorodowania uniemożliwiające jego należyte odtworzenie i dalszą eksploatację.  Wnioski te przedstawiono Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Oczekiwanie na wydanie nowej decyzji konserwatorskiej trwało 12 miesięcy.

Na miejscu starego zegara zamontowano replikę, która została wykonana przez specjalistyczną firmę. Oczywiście, nowe urządzenie powstało na podstawie archiwalnych materiałów. Zachowano także stary zegar, który umieszczony został w gablocie przy wejściu do szkoły.

Zakres prac

Termomodernizacja obiektu była realizowana dzięki dofinansowaniu unijnemu. Koszt wszystkich prac to 6,6 mln zł, z czego około 59% to dofinansowanie z UE. W ramach inwestycji docieplono ściany, wyremontowano kominy i dach. Ponadto wymieniono część okien i drzwi zewnętrznych na drewniane. Odtworzono schody granitowe zewnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. W zakresie zadania była również konserwacja detali architektonicznych na budynku. Poza tym wymieniono instalacje: elektryczną, wodociągową i c.o.

Historia budynku

Przedwojenna nazwa szkoły brzmiała: "Niederstadt Mittelschule" i co ciekawe, nad południowym wejściem na elewacji zachował się fragment napisu z oryginalną nazwą.  W czasie wojny zorganizowano w nim m.in. niemiecki szpital wojskowy. Po wojnie zdecydowano o ponownym utworzeniu w tym budynku szkoły. Obecnie mieści się w nim Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6.