Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa trzech dróg rowerowych w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej latach 2007 – 2013"

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

W ramach projektu "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

w Gdańsku wybudowano kolejne trzy drogi rowerowe 
1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Krasickiego i Wyzwolenia od ul. Zdrojowej do ul. Marynarki Polskiej i przystani promowej o długości 2,25 km, szerokości 2,0, 2,5 oraz 3,0 m, i nawierzchni z betonu asfaltowego, koloru czerwonego.Zakres robót obejmował:
- roboty drogowe: rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchniowe związane z budową drogi rowerowej i chodnika oraz docelową organizację ruchu drogowego,
- roboty elektroenergetyczne - przebudowa linii energetycznych, 
- roboty telekomunikacyjne - zmiany w lokalizacji i wyposażeniu studni i tras kabli,
- zieleń - trawniki, przycięcie koron drzew, pielęgnacja zieleni, przesadzenie 17 szt. istniejących drzewek
-mała architektura - przestawienie istniejącego ogrodzenia, wiata przystankowa.

2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego na
odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej 
o długości 1,76 km oraz szerokości 2,0 i 2,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, koloru czerwonego.
Zakres robót obejmował:
- roboty drogowe: rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchniowe związane z budową drogi rowerowej i budową lub przebudową chodnika, przejazdy uliczne i torowe oraz docelową organizację ruchu drogowego,
- budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej,
- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i ciepłowniczej,
- zieleń i gospodarkę drzewostanem - wycinki drzew, cięcia techniczne i sanitarne, trawniki.


3. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Sobótki do ul. Wileńskiej o długości 2,1 km oraz szerokości 2,0 i nawierzchni z betonu asfaltowego, koloru czerwonego.Zakres robót obejmował:
- roboty drogowe: rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchniowe związane z budową drogi rowerowej i chodnika oraz docelową organizację ruchu drogowego,
- roboty energetyczne – przebudowa kabli energetycznych,
- przebudowę sygnalizacji świetlnej - zmiany w wyposażeniu i lokalizacji urządzeń sygnalizacji
- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych – studzienek telefonicznych, energetycznych i gazowych, włazów kanałowych i armatury wodociągowej,
- przeniesienie hydrantu
- zieleń i gospodarkę drzewostanem - trawniki, przycięcie koron drzew rosnących na trasie ścieżki.


Widok nowej drogi rowerowej.


Wykonawca trzech dróg rowerowych : 

SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9

Wartość inwestycji 5 925 964,75 zł przy wartości kosztorysowej 8 364 694 zł.

Realizacja : 19.07.2011 - 30.04.2012 r.