Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie polegające na budowie trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską.

Unijne logotypy

Realizacja zamówienia obejmowała budowę trasy rowerowej, która stanowiła odcinek szlaku rowerowego o znaczeniu międzynarodowym R10 oraz Wiślanej Trasy Rowerowej R9. Trasa przebiega częściowo po wydzielonych torach ruchu wzdłuż istniejących dróg a częściowo wzdłuż nowych ścieżek rowerowych, które pełnią rolę drogi serwisowej w tym:

- budowę wydzielonej drogi rowerowej;

- budowę obiektu mostowego nad Kanałem Rudniki w formie kładki dla rowerów;

- budowę przejazdu rowerowego przez ul. Tama Pędzichowską wraz z budową progów zwalniających dla pojazdów;

- budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;

- przebudowę sieci gazowej;

- przebudowę sieci elektroenergetycznych.


Zakres rzeczowy zadania:

- roboty przygotowawcze;

- roboty rozbiórkowe;

- roboty ziemne;

- roboty drogowe w tym:
budowa trasy rowerowej o szer. 3,0 m.;budowa zjazdów, progów zwalniających;
wykonanie nakładek bitumicznych na istn. drogach;montaż oznakowania;

- roboty konstrukcyjne - budowa obiektu mostowego w formie kładki dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb komunalnych;

- przebudowa sieci gazowej;

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;

- przebudowa sieci elektroenergetycznych Sn 15kV.

Wykonawca: WPRD Gravel Sp. z o.o.
Koszt realizacji: ok. 4,06 mln zł
Czas realizacji: styczeń - czerwiec 2018 r.

ORIENTACJA


Widok po zakończeniu realizacji zadania




Aktualizacja 13.06.2018 r.

Została wykonana konstrukcja mostu. Do montażu pozostały elementy wyposażenia obiektu jak poręcze, spojlery itp. Wykonano pobocza. Prowadzone są prace związane z przygotowaniem podłoża do położenia masy asfaltowej.









Aktualizacja 15.05.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace związane z budową obiektu mostowego oraz formowaniem poboczy. Ponadto wykonano wszystkie warstwy podbudowy jezdni.









Aktualizacja 10.04.2018 r.

Aktualnie na całym odcinku trwają roboty drogowe. Wykonywane są wzmocnienia podłoża. Ponadto trwają prace związane z realizacją obiektu mostowego.





Aktualizacja 13.03.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace związane z podbudową pod konstrukcję nawierzchni ścieżki.



Aktualizacja 8.02.2018 r.

Aktualnie na budowie trwają prace przygotowawcze w rejonie przyszłej kładki rowerowej.




Aktualizacja 19.01.2018 r.

Jedyną spełniającą warunki ofertę złożyło konsorcjum firm: Lider konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT” Marian Mielewczyk. 10 stycznia podpisana została umowa na realizację robót. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2018 r.