Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Realizacja inwestycji polegała na przebudowie budynku sali gimnastycznej wraz z przylegającymi do sali pomieszczeniami szatni oraz natrysków. Przebudowa zespołu szatni i natrysków miała na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów. W ramach zamówienia docieplone zostały również ściany zewnętrzne bloku sportowego oraz ściany pomieszczeń przylegających od strony południowo-wschodniej. Oprócz przebudowy sali gimnastycznej przedmiot zamówienia obejmował również wzmocnienie łącznika. Zakres rzeczowy zamówienia obejmowała: 

1) wewnętrzne roboty budowlane w tym: sanitarne (w tym inst. wentylacji mechanicznej), elektryczne oraz dostawę i montaż wyposażenia w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach: 
- zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastycznej z przyległym korytarzem o łącznej pow. ok. 130 m2, 
- sali gimnastycznej pow. ok. 281m2, 
- szatni uczniowskiej pow. ok. 100 m2, 
- sekretariacie oraz w dwóch pomieszczeniach gospodarczych. 

2) zewnętrzne roboty budowlane związane z wykonaniem: 
- docieplenia i izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo 
- sanitarnego, 
- izolacji termicznej i pokrycia papą termozgrzewalną stropodachu sali gimnastycznej i piętrowej części przybudówki, 
- wykonanie platformy dla osób poruszających się na wózkach, 
- docieplenia ścian zewnętrznych przebudowywanej części obiektu z wykonanie nowych elewacji wraz z powłoką antygraffiti. 

3) roboty konstrukcyjne wynikające z wykonania wzmocnienia ścian fundamentowych łącznika wraz z koniecznymi wewnętrznymi robotami budowlanymi, sanitarnymi (w tym inst. gazowej) i elektrycznymi. 

Termin realizacji robót: listopad 2016 - marzec 2017
Koszt realizacji robót: 1,7 mln zł
Wykonawca robót: REMBUD Krzysztof Paziewski, z Kwidzyna.

Widok przed rozpoczęciem realizacji

 

Widok po zakończeniu realizacji


Aktualizacja 22.03.2017 r.

Na zewnątrz budynku sali gimnastycznej dobiegają końca prace związane z wykonaniem izolacji elewacji oraz dachu. Wewnątrz trwa kafelkowanie, malowanie i układanie podłogi sportowej.
Aktualizacja 27.02.2017 r.

Obecnie na zewnątrz sali gimnastycznej wykonywane są elewacje i dach, natomiast wewnątrz układana jest podłoga, glazura w korytarzu i sanitariatach.Aktualizacja 06.02.2017 r.

Zakończono prace remontowe w pomieszczeniach szatni uczniowskiej. W pozostałych remontowanych pomieszczeniach dobiegają również końca roboty polegające na wymianie poszczególnych instalacji. Natomiast na sali gimnastycznej trwa wymiana okien oraz prace związane ze szpachlowaniem sufitów. Termin zakończenia realizacji został przedłużony do końca marca 2017 roku. 


Aktualizacja 11.01.2017 r.

Zakończono prace rozbiórkowe sali gimnastycznej oraz wzmocniono posadzkę poprzez palowanie. Trwają prace przygotowujące do remontu sanitariatów. W okresie ferii zmodernizowana zostanie szatnia w hallu głównym. Przy sprzyjającej pogodzie wykonawca wznowi prace, polegające na wykonaniu izolacji ścian zewnętrznych.