Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nocne zawężenie na Trasie Sucharskiego

Przez dwie noce (20/21 grudnia i 21/22 grudnia) w godzinach 20 – 5 rano konieczne będzie zwężenie ul. Sucharskiego na wysokości ul. Andruszkiewicza.

Zawężenie dotyczy lewego pasa jezdni w kierunku Mostu Wantowego. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia odwiertów geotechnicznych w pasie rozdziału jezdni ul. Sucharskiego w miejscu projektowanego wiaduktu,  w ramach rozbudowy układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku.

Inwestycja prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal S.A. Koniec robót przewidziano w II kwartale 2027 r. Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu.