Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Ogarnej

W poniedziałek, 8 kwietnia planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Ogarnej.

Odcinek ul. Ogarnej, od ul. Słodowników do ul. Zbytki, będzie nadal wyłączony z ruchu pojazdów. Zamknięte zostanie również skrzyżowanie ulicy Ogarnej z ulicami Zbytki i Pocztową. Dojazd do ul. Pocztowej będzie możliwy od ul. Bogusławskiego i ul. Ogarnej. Dojścia piesze zostaną zachowane. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca czerwca.  

W tym etapie prowadzone będą prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci podziemnych na skrzyżowaniu Ogarna/Zbytki/Pocztowa. Natomiast prace związane z wykonaniem docelowego układu drogowego będą prowadzone na odcinku ul. Ogarnej od ul. Słodowników do ul. Zbytki. Wykonawca w ramach postępu prac będzie kontynuował roboty drogowe w kierunku ul. Zbytki.

Wykonawcą prac na ul. Ogarnej jest firma Prasbet. Inwestycja jest koordynowana wspólnie ze spółką GIWK.

Ogarna mapa 8.04