Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zamknięcie fragmentu ul. Balcerskiego

W poniedziałek, 25 marca na okres około miesiąca zamknięty zostanie wlot z ul. Kielnieńskiej w ul. Balcerskiego. W związku z tym zmieni się również trasa autobusów komunikacji miejskiej.

25 marca w godzinach porannych zamknięty zostanie wlot z ul. Kielnieńskiej w ul. Balcerskiego. W tym miejscu wykonywane będą instalacje teletechniczna i elektryczna. Ponadto powstanie wyniesione przejście dla pieszych.  Objazd poprowadzony będzie ulicami Barniewicką i Niedziałkowskiego.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Linie 269: tymczasowa trasa objazdowa w Osowej

Od poniedziałku 25.03.2024 r., od pierwszych porannych kursów), autobusy linii 269 pojadą trasą objazdową:

W kierunku krańca „Osiedle Barniewice” 01 od przystanku „Iławska” 01 do przystanku „Sołdka” 01 autobusy pojadą ulicami: Kielnieńską – Barniewicką – Niedziałkowskiego – dalej po stałej trasie.

Zawieszona zostanie obsługa przystanków:

  • „Barniewicka” 01
  • „Siedleckiego” 01

Uruchomione zostaną przystanki zastępcze:

  • „Barniewicka” 02
  • „Niedziałkowskiego” (n/ż) 91
  • „Balcerskiego” 91

W kierunku krańca „Kukawka” 01 od przystanku „Sołdka” 02 do przystanku „Barniewicka” 03, autobusy pojadą ulicami Niedziałkowskiego – Barniewicką – Kielnieńską – dalej po stałej trasie.

Zawieszona zostanie obsługa przystanków:

  • „Siedleckiego” 02
  •  „Nowa” 02

Uruchomione zostaną przystanki zastępcze:

  • „Balcerskiego” 92
  • „Niedziałkowskiego” 01

Prace na skrzyżowaniu ulic Balcerskiego i Kielnieńskiej prowadzone są w ramach kompleksowej przebudowy ul. Kielnieńskiej. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest spółka Polimex Mostostal.

BAlcerskiego 15 03 24 OpenStreetMap