Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przy szkole na ul. Wodnika powstała nowa droga i przejścia dla pieszych

Wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściami dla pieszych, chodniki oraz oświetlenie to nowe elementy, które powstały w pobliżu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Nowa infrastruktura miała przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w pobliżu szkoły, dlatego też u zbiegu ul. Achillesa i Orfeusza powstało wyniesione skrzyżowanie z przejściami dla pieszych. Ponadto na odcinku ul. Achillesa przylegającym do budynku szkoły ułożono nową, asfaltową nawierzchnię oraz wybudowano chodnik po obu stronach ulicy. Poczucie bezpieczeństwa zwiększyło także nowe uliczne oświetlenie i próg zwalniający.

Ponadto przebudowano sieć kanalizacyjną, kanał technologiczny i wykonano nowe nasadzenia zieleni. Wykonawcą prac była firma ZUK Sp. z o.o. Koszt robót wyniósł ok 1,5 mln zł.