Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nowe chodniki w na ul. Abrahama i Niepołomickiej

Schody na ul. Dywizji Wołyńskiej, nowy chodnik na fragmencie ul. Niepołomickiej i remont ciągu pieszego na ul. Abrahama to główne elementy przetargu, jaki został ogłoszony przez DRMG. Inwestycje mają poprawić komfort poruszania się po Gdańsku pieszym w kilku dzielnicach miasta.

Zakres przetargu został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy modernizacji chodników na ul. Abrahama. Inwestycja planowana jest od ul. Norblina od wejścia do lasu. Ponadto, w opcjonalnym zakresie znalazł się również odcinek ul. Abrahama, od ul. Polanki do ul. Norblina. Prace te mają potrwać 16 tygodni od daty podpisania umowy.  Planowana jest również budowa chodnika na ul. Niepołomickiej, na odcinku pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka. Realizacja tych robót planowana jest na 13 tygodni.

Ostatnim elementem przetargu jest również budowa schodów terenowych na ul. Dywizji Wołyńskiej, które znacznie ułatwią poruszanie się pieszym po okolicy. Te prace mają potrwać 13 tygodni, a kolejne 7 tygodni będzie potrzebnych na procedury odbiorowe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie schodów. 

 

Aktualizacja, 16.07.2024 r.

Zadanie zostało podzielona na 3 części. Na część na ul. Abrahama zabezpieczono 694 262,84 zł. Wpłynęły 3 oferty:

1. TRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 1 101 265,74 zł

2. P.P.H.U. „Da-Bruk” Drążkowska Helena - 1 087 326,15 zł

3. TRoads Tomasz Pokładek - 1 134 925,42 zł

 

Na zakres na ul. Niepołomickiej zabezpieczono 423 566,00 zł. Wpłynęły 4 oferty, które są analizowane:

1. CKM ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 114 880,00 zł

2. DROGOMET SP Z O.O. - 398 520,00 zł

3. P.P.H.U. „Da-Bruk” Drążkowska Helena - 259 442,67 zł

4. DROGOMOST SP. Z O. O. - 325 809,78 zł

 

Na budowę schodów na ul. Dywizji Wołyńskiej zabezpieczono w budżecie 478 525,00 zł. Wpłynęły 2 oferty, które są analizowane:

1. TRoads Tomasz Pokładek - 535 804,48 zł

2. DROGOMOST SP. Z O. O. - 626 818,43 zł