Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Naturalny plac zabaw na Stogach przy ul. Stryjewskiego - BO 2022

 "Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Projekt polega na stworzeniu na Stogach wyjątkowego placu zabaw, w oparciu o elementy naturalne oraz remont drogi dojazdowej. Chcemy wykorzystać istniejące otoczenie, ukształtowanie terenu.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Stogi przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie SP 11.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

SP11Stryjewskiego 18 03 21 1

Aktualizacja, 12.06.2024 r.

Previous Next

Aktualizacja, 28.04.2023 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą Nel Ogrody Sp. z o.o. Koniec prac przewidziano w grudniu 2023 r. Koszt to 344 tys. zł.

Aktualizacja, 14.03.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 316 385,00 zł. Wpłynęły 4 oferty, które są obecnie analizowane:

  1. FB-JELCZ Sp. z o.o. - 587 249,85 zł
  2. Educarium Sp. z o.o. - 415 000,00 zł
  3. UNION INVEST Sp. z o.o. - 741 011,36 zł
  4. Nel Ogrody Sp. z o.o. - 344 000,00 zł

Aktualizacja, 27.02.2023 r.

Z uwagi na zbyt wysokie oferty poprzedni przetarg został unieważniony. Ogłoszono nowe postępowanie, z terminem realizacji 32 tygodni od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 14 marca.

Aktualizacja, 2.02.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 316 385,00 zł. Wpłynęły 4 oferty, które są analizowane:

  1. Zakład Budowlany Rafał Lehmann - 523 242,00 zł
  2. Educarium Sp. z o.o. - 424 000,00 zł
  3. UNION INVEST Sp. z o.o. - 740 522,74 zł
  4. Nel Ogrody Sp. z o.o. - 350 000,00 zł

Aktualizacja. 20.01.2023 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert planowane jest 2.02. Prace projektowe mają potrwać 13 tygodni od daty podpisania umowy, a realizacja 38 tygodni od daty podpisania umowy.