Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Jest umowa na projekt remontu dwóch ulic na Wyspie Sobieszewskiej

Do lipca przyszłego roku potrwać mają prace projektowe dotyczące remontu dwóch ważnych ulic na Wyspie Sobieszewskiej. Chodzi o ulice Turystyczną i Lazurową. Właśnie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Umowa obejmuje remont ul. Turystycznej na odcinku od ul. Przegalińskiej do ul. Lazurowej, przebudowę skrzyżowania ul. Turystycznej z ul. Lazurową, remont głównego ciągu ul. Lazurowej wraz z przebudową oświetlenia.

Na ul. Turystycznej oprócz samej wymiany nawierzchni projekt ma uwzględnić przystanek autobusowy i przejścia dla pieszych wraz z ich skomunikowaniem z ul. Lazurową.  Projekt ma zakładać modernizację istniejącej konstrukcji i nawierzchni wraz z umocnieniem krawędzi jezdni ul. Lazurowej na odcinku do granicy pasa technicznego brzegu morskiego i przebudowę oświetlenia.

Projekt opracuje spółka Europrojekt Gdańsk. Koszt dokumentacji to niemal 820 tys. złotych. Projekt ma być gotowy w lipcu 2025 r.