Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rewaloryzacja Parku Siennickiego - BO 2023

Rewaloryzacja Parku Siennickiego – remont i przebudowa nawierzchni chodnika w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Projekt zakłada budowę nowych ścieżek spacerowych wraz z tzw. małą architekturą na terenie Parku Siennickiego. Inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Aktualizacja, 2.07.2024 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 467 436 zł. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Nieweleta” Adam Linko - 461 250,00 zł

2. FB-JELCZ Sp. z o. - 592 052,51 zł

Aktualizacja, 18.06.2024 r.

Ogłoszono ponownie przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane jest 2 lipca.

Aktualizacja, 3.06.2024 r.

 W przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

Aktualizacja, 16.05.2024 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert planowane jest 3 czerwca. Realizacja inwestycji ma potrwać 20 tygodni od daty podpisania umowy.