Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Kielnieńskiej i ul. Wodnika

W czwartek 16 maja, o godz. 7.00 rano planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kielnieńskiej i ul. Wodnika.

W związku z kolejnym etapem prac przy rozbudowie ul. Kielnieńskiej w czwartek planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w dwóch punktach w Osowej.

  • Na ul. Kielnieńskiej,  na odcinku pomiędzy ulicami Barniewicką a Drawską,  ruch aut zostanie przeniesiony na jezdnię  tymczasową. Ulica Juraty pozostanie przejezdna. 
  • Na wlocie ul. Wodnika w ul. Kielnieńską ruch zostanie przesunięty na jezdnię tymczasową

Zmiany w organizacji ruchu związane są z koniecznością budowa sieci podziemnych (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie, sieci teletechniczne) w docelowym układzie drogowym ul. Kielnieńskiej. Wykonawcą prace jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma Polimex Mostostal.

mapa Kielnieńska 16.05