Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Prace na przejściach dla pieszych i przejazdach tramwajowych na Stogach

Od 15 do 19 kwietnia prowadzone będą roboty  związane z wykonaniem nowej nawierzchni przejść dla pieszych i przejazdów tramwajowych.

Roboty uwzględnią wykonanie dwóch przejazdów tramwajowych na ul. Wosia Budzysza, które prowadzone będą przy zamknięciu połówkowym. Prace te prowadzone będą w nocy i nie będą miały wpływu na ruch tramwajowy.

Ponadto wykonane zostaną również przejścia dla pieszych na ul. Stryjewskiego i w skrzyżowania ul. Stryjewskiego z ul. Zimną. Te prace prowadzone będą przy połówkowym zamknięciu jezdni w ciągu dnia.

Roboty zostaną wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej przez firmę Aldesa.

Stogi prace 15.04