Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kolejna inwestycja w zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Gdańsku

W Parku Przymorze, na potoku Oliwskim, wybudowane zostaną dwa przelewy awaryjne, które wzmocnią ochronę okolicy przed powodzią. W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na ich budowę.

Celem planowanej inwestycji jest wykonanie dwóch przepustów o średnicach DN 700, łączących istniejący zbiornik retencyjny nr 2 na potoku Oliwskim z niecką w Parku Przymorze. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków odprowadzania wód deszczowych i znacznie zmniejszy ryzyko zalania terenów przyległych.

W praktyce, w sytuacji gdy poziom wody w zbiorniku będzie wysoki, dzięki przepustom nadmiar wody dostanie się do specjalnej niecki, a nie na ulice i chodniki przyległe do zbiornika. Prace będą prowadzone tzw. metodą bezwykopową.

Zbiornik przy ul. Pomorskiej 1

Co również istotne, będzie to odtworzenie historycznego połączenia między zbiornikiem nr 2 a niecką terenową podczas przechodzenia fal powodziowych. Prace potrwają 32 tygodnie od daty podpisania umowy. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Otwarcie ofert planowane jest w drugiej połowie kwietnia.

Aktualizacja, 24.05.2024 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 1 350 000,00 zł brutto. Wpłynęło 5 ofert,  które są analizowane:

1. WODKAN – GRZENKOWICZ Sp. z o.o. - 1 164 810,00 zł

2. Poleko Budownictwo Sp z o.o. - 732 090,13 zł

3. STRABAG Sp. z o.o. - 1 219 294,00  zł

4. Zakład Projektowo – Wykonawczy HABUD Sp. z o.o. - 1 230 000,00 zł

5. ZUK Sp. z o.o. - 822 000,00 zł