Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich

Aby zapewnić bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się mieszkańców po Aniołkach oraz zachęcić do pokonywania odległości pieszo, konieczne jest utrzymanie chodników, przedeptów i ścieżek w  należytym stanie technicznym. Projekt Aniołki pieszo 2.0 zakłada remont przejścia (m. in. wymianę płytek chodnikowych, utwardzenie istniejących nawierzchni, uporządkowanie terenu) na odcinku pomiędzy ul. Płowce, a ul. Powstańców Warszawskich.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcą na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2025 r.

Aniołki 2 ścieżka Płowce 27 03 24 6

 Aktualizacja, 5.06.2024 r.

Ogłoszono ponownie postępowanie. Oferty można zgłaszać do 11 czerwca.

 Aktualizacja, 17.05.2024 r.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, więc zostało unieważnione.

Aktualizacja, 09.05.2024 r.

Ogłosilśmy postępowanie na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Na oferty czekamy do 15 maja br. Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie mieć pół roku na opracowanie i uzgodnienie projektu, a następnie na realizację na jego bazie robót budowlanych.