Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Łączymy osiedla - bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia - BO 2023

 "Łączymy osiedla - bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia" w ramach BO 2023.

Zakres rzeczowy projektu zakłada:

1. Opracowanie projektu i budowa chodnika dla lokalizacji:Turzycowa/Ostrzycka - Lawendowe Wzgórza,
2. Opracowanie projektu i budowa chodnika dla lokalizacji: Pętla Ujeścisko - Jabłoniowa - Lawendowe Wzgórza,
3. Poszerzenie chodnika przy ulicy Jabłoniowej 29A,
4. Regulację schodów przy ul. Leszczynowej (os. Leszczynowe) w celu likwidacji bariery architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, starszych lub z wózkami.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcą na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2024 r.

 Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

MicrosoftTeams image 197

MicrosoftTeams image 196

MicrosoftTeams image 198

Aktualizacja, 08.07.2024 r.

Rozpoczęto prace ziemne.

Previous Next

Aktualizacja, 2.07.2024 r.

Podpisano umowę na budowę drogi dla pieszych oraz chodnika w pasie drogowym ulic Lawendowe Wzgórze i Jabłoniowej. Chodzi o odcinek Pętla Ujeścisko - Jabłoniowa - Lawendowe Wzgórza. Wykonawcą jest firma TRoads Tomasz Pokładek. Koszt to niecałe 139 tys. zł.

Aktualizacja, 17.05.2024 r.

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, które są analizowane:

1. TRoads Tomasz Pokładek - 138 779,67 zł

2. Zakład Budowlany Rafał Lehmann - 147 600,00 zł

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Niweleta” Adam Linko - 199 014,00 zł

Aktualizacja, 7.05.2024 r.

Ogłoszono postępowanie naroboty budowlano- montażowe dotyczące budowy drogi dla pieszych oraz chodnika w pasie drogowym ulic Lawendowe Wzgórze i Jabłoniowej. Chodzi o odcinek Pętla Ujeścisko - Jabłoniowa - Lawendowe Wzgórza. Oferty można skłądać do 13 maja. Realizacja ma potrwać 3 miesięce od daty podpisanaia umowy.

Aktualizacja, 30.05.2023 r.

Umowę na opracowanie projektu podpisano z firmą MG Invent Mariusz Gruchała. Koszt to ponad 80 tys. złotych. Dokumentacja ma być gotowa w grudniu 2023 r.

Aktualizacja, 24.05.2023 r.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. MG Invent Mariusz Gruchała - 80 319,00 zł
  2. Neret s.c. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik - 179 580,00 zł

Aktualizacja, 17.05.2023 r.

W poprzednim postępowaniu nie złożono żadnej oferty, zatem przetarg został unieważniony. Ogłoszono nowe postępowanie. Otwarcie ofert planowane jest 22 maja. Prace projektowe mają zakończyć się w grudniu 2023 r.

Aktualizacja, 28.04.2023 r.

Ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji dla 4 zakresów projektu BO:

Zadanie I pn: „Łączymy os. Astra Park – Lawendowe Wzgórze - bezpieczna droga do szkoły etap II Lokalizacja Zadania I - ul. Ostrzycka

Zadanie II pn: „Łączymy os. Lawendowe Wzgórza z pętlą Ujeścisko - budujemy bezpieczny chodnik i skracamy drogę z pętli Ujeścisko” Lokalizacja Zadania II - ul. Jabłoniowa przy skrzyżowaniu z ul. Lawendowe Wzgórze

Zadanie III pn.: „Poszerzamy chodnik – Jabłoniowa - poprawiamy bezpieczeństwo pieszych i usprawniamy dojście do sklepów i przychodni” Lokalizacja Zadania III - ul. Jabłoniowa skrzyżowanie z Turzycową

Zadanie IV pn.: „Likwidujemy barierę architektoniczną - likwidujemy lub wypłaszaczamy/regulujemy chodnik przy osiedlu Leszczynowym” Lokalizacja Zadania IV - ul. Leszczynowa przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Pelczara

Oferty można składać do 5 maja. Projekt ma być gotowy w grudniu 2023 r.