Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa ZSO nr 8 przy ul. Meissnera

Właśnie podpisano wartą niemal 7 mln zł umowę na remont kompleksu budynków ZSO nr 8 przy ul. Meissnera na gdańskiej Zaspie. Prace będą skupiały się na przebudowie węzła żywienia i dostosowaniu szkoły do przepisów przeciwpożarowych. Realizacja ma potrwać do końca 2024 r.

Umowę na remont kompleksu budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 podpisano z firmą KNB System Sp. z o.o. Wartość kontaktu to niemal 7 mln zł.  Obiekt szkolny składa się z 7 połączonych segmentów. Głównym zamierzeniem inwestycji jest przebudowa węzła żywienia oraz dostosowanie budynków szkoły do przepisów przeciwpożarowych.

W ramach dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych, w poszczególnych częściach zamontowany zostanie system sterowania oddymianiem (SSP), przebudowane zostaną klatki schodowe. Przewidziano również wyodrębnienie segmentów B, C i F jako oddzielnych stref pożarowych poprzez zastosowanie na granicy drzwi i zamknięć o właściwej odporności ogniowej. Ponadto tam, gdzie to konieczne, zamontowane zostaną nowe okna przeciwpożarowe. W części sal zaplanowano wymianę posadzek, osuszenie zawilgoconych powierzchni oraz malowanie ścian i sufitów. Prace mają zakończyć się do końca 2024 r.

Obecnie trwają również prace w Szkole Podstawowej nr 49. Budynek szkoły jest także przystosowywany do przepisów przeciwpożarowych, a koszt remontu to niemal 4 mln zł. Prace mają zakończyć się wiosną 2024.

Jednocześnie trwa remont Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej. Także ten obiekt jest dostosowywany do nowych przepisów ppoż. Warte ponad 4 mln zł prace zakończą się w kwietniu br.

 

ZSO Meissnera