Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rewitalizacja Biskupiej Górki

EFRR 

 

Realizujemy umowę na przebudowę  Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak  wraz z infrastrukturą techniczną

Dokumentacja ujęła  wymianę nawierzchni ulic i chodników na ul. Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka W ramach zadania zostanie zaprojektowano  przebudowę infrastruktury podziemnej, budowa monitoringu i oświetlenia.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Ulica Salwator

Salwator 11 08 21 1

Ulica Na Stoku

NaStoku 11 08 21 2

Ulica Biskupia

Biskupia 11 08 21 1

Aktualizacja, 11.07.2024 r.

Previous Next

Aktualizacja, 20.06.2024 r.

Kontynuowane są prace na ul. Biskupiej. Na ul. Na Stoku trwa układanie nowej nawierzchni i montaż oświetlenia.

Previous Next

Aktualizacja, 24.05.2024 r.

Previous Next

Aktualizacja, 09.05.2024 r.

Obecnie kontynuowane są prace sieciowe na ul. Biskupiej. Układana jest również nawierzchnia z kostki na ul. Na Stoku.

Previous Next
 

Aktualizacja, 28.03.2024 r.

Previous Next

Aktualizacja, 22.04.2024 r.

W dniu 23 kwietnia 2024 r. w godz. 09:00-15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody m.in. dla budynków przy ul. Na Stoku 46, 48, 49, 50 oraz 53/55.

Związane jest to z przebudową/wymianą sieci wodociągowej w ul. Na Stoku, na odcinku od nr 48 do 50.

Aktualizacja, 28.03.2024 r.

We wtorek, 2 kwietnia planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Na Stoku. Zamknięty zostanie fragment ulicy na wysokości siedziby Zarządu Transportu Miejskiego.

Zamknięcie tego fragmentu związane jest z rozpoczynającym się kolejnym etapem  przebudowy ulicy na Biskupiej Górce w ramach Programu Rewitalizacji. W najbliższym czasie na zamkniętym odcinku zaplanowano rozbiórkę nawierzchni i rozpoczęcie prac sieciowych. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca czerwca 2024 r.

Na Stoku 2.04

Aktualizacja, 20.03.2024 

 

Previous Next

 

Aktualizacja, 21.02.2024

Zamknięcie ul. Biskupiej przesunięto na poniedziałek 26 lutego. Przepraszamy za utrudnienia

Aktualizacja, 20.02.2024 r.

W środę, 21 lutego planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Biskupiej. W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac, planowane jest jej zamknięcie od skrzyżowania z ul. Na Stoku do Biskupiej 21.

Dojścia piesze zostaną zachowane. Z uwagi na warunki terenowe, dojazd do kamienic nr 24 A i C będzie zapewniony przez teren Komendy Wojewódzkiej Policji po okazaniu specjalnych przepustek, które zostaną wydane mieszkańcom. Z powodu wojny w Ukrainie i zaostrzonych przepisów bezpieczeństwa, nie ma możliwości korzystania z przejazdu przez teren policji przez osoby nieuprawnione, nieposiadające przepustek.

Jednocześnie dla ruchu zostanie udostępniona ul. Na Stoku, na odcinku od skrzyżowania z Biskupią do kładki dla pieszych nad Kanałem Raduni, na wysokości Na Stoku 40.

Zmiany w organizacji ruchu związane są z przebudową ulic Na Stoku, Zaroślak, Biskupiej i Salwator w ramach Programu Rewitalizacji. Wykonawcą prac jest firma WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.

Mapka Biskupia

Aktualizacja, 1.02.2024 r.

Największy postęp prac jest na ul. Zaroślak i ul. Na Stoku. Pod koniec lutego planowane jest rozpoczęcie prac na ul. Biskupiej.

424700908 928480882398750 3582934630569602556 n

 

Aktualizacja, 30.10.2023 r.

Rozpoczęto układanie chodnika na ul. Zaroślak. Kontynuowane są prace sieciowe na ul. Na Stoku.

Biskupia Gorka 16 10 23 10

Aktualizacja, 06.09.2023 r.

Biskupia Gorka 05 09 23 1

Aktualizacja, 25.07.2023 r.

Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót brukarskich na ul. Zaroślak. Są już tam wykonane podbudowy. Na ul. Na Stoku trwają roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej czy budowy nowego oświetlenia i monitoringu.

Zaroslak 17 07 23 4

Aktualizacja, 14.06.2023 r.

Trwają prace sieciowe na odcinku ul. Na Stoku - od nr 10 do 48.

Rewitalizacja Biskupia Gorka 10 06 23 5


Aktualizacja, 10.01.2023 r

Trwają roboty sieciowe na pierwszym odcinku inwestycji. Przebudowywana jest  jest m.in. kanalizacja deszczowa i sieci wodociągowe.

Zaroslak 05 01 23 10 

Aktualizacja, 02.12.2022 r

Rozpoczęto prace na ul. Zaroślak. Roboty rozpoczęły się od rozbiórki starej nawierzchni jezdni.

Przebudowa ulic Biskupia Gorka 01 12 22 2


Aktualizacja, 20.10.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Koszt prac ok 23 mln złotych. Koniec robót przewidziano w II kwartale 2023 r.

Aktualizacja, 18.08.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu na rewitalizację ulic na Biskupiej Górce. W najbliższym czasie umowa zostanie podpisana z firmą WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.

Aktualizacja, 8.06.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 14 444 524,23 zł. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 23 341 710,00 zł

Aktualizacja, 9.05.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 8 czerwca.

Aktualizacja, 22.04.2022 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 9 maja.

Aktualizacja, 21.03.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 22 kwietnia. Realizacja ma potrwać ok. 11 miesięcy od daty podpisania umowy, po czym nastąpią procedury odbiorowe.

Aktualizacja, 16.11.2018 r.

Do lipca 2019 roku powstać ma dokumentacja projektowa na przebudowę dróg na Biskupiej Górce. Biskupia, Salwator, Na Stoku, Zaroślak i Górka przejdą remont w ramach programu rewitalizacji gdańskich dzielnic.

Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie przebudowy pięciu ulic – ul. Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka. Projekt, który powstać ma do lipca 2019 roku zakładać będzie wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę sieci podziemnych, instalację oświetlenia wraz monitoringiem. W przyszłości na wspomnianych ulicach pojawią się także elementy małej architektury. Najwięcej prac przewiduje się na ul. Biskupiej, która będzie przebudowana na odcinku mierzącym niecałe 650 metrów i na ulicy Na Stoku, która zostanie wyremontowana na odcinku liczącym niecałe 550 metrów. Projekt budowlany opracuje biuro PROINWESTA. Koszt opracowania to niecałe 620 tys. złotych.