Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Gościnnej

Termomodernizacja  Szkoły Podstawowej przy ul. Gościnnej.

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Roboty obejmą m.in.:

-Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej i termicznej z tynkowaniemi malowaniem;

-Wykonanie hydroizolacji poziomej ścian wewnętrznych;

-Docieplenie ścian zewnętrznych

-Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej tarasów;

-Docieplenie stropodachu

-Wymiana rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem nowych wpustów do kanalizacji deszczowej z instalacją czyszczaków rur spustowych;

-Wymiana nawierzchni schodów przylegających do elewacji wraz z remontem balustrad i murków;

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

szkola muzyczna goscinna

Aktualizacja, 17.10.2023 r.

Trwają prace związane z wykonaniem nowej elewacji. Kontynuowane są również prace wewnątrz obiektu.

Szkola muzyczna Orunia 16 10 23 20

Aktualizacja, 30.08.2023 r.

Trwają prace związane z wykonaniem izolacji ścian. Ponadto trwa remont pomieszczeń wewnątrz obiektu.

Szkola muzyczna Orunia 29 08 23 24

Aktualizacja, 17.07.2023 r.

Trwają roboty budowlane wewnątrz budynku. Wykonawca zbił stare tynki, by móc wykonać izolację cieplną.  Rozpoczęły się roboty w obrębie fasad. Zamontowano rusztowania. Zakończono prace izolacji ścian piwnicy.

Plac Orunski Szkola Muzyczna 17 07 23 4

Aktualizacja, 22.03.2023 r.

Umowę podpisano z firmą Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska. Koszt prac to niecałe 3,4 mln zł. Koniec robót przewidziano w listopadzie 2023 r.

Aktualizacja, 30.12.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 2 944 500,00 zł. Wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska - 3 370 000 zł
  2. FHU SARDAW Marcin Plichta - 2 936 748,52 zł
  3. Kompleks Krzysztof Dziemiński - 3 884 340 zł

Aktualizacja, 29.11.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 30 grudnia. Realizacja ma potrwać 35 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 11.10.2022 r.

Wykonawca robót zrezygnował z podpisania umowy.

Aktualizacja, 5.09.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą FORI Sp. z o. o.

Aktualizacja, 29.07.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 2 485 240,00 zł. Wpłynęły trzy oferty, które są analizowane:

  1. FORI Sp. z o. o. - 2 944 500,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska - 4 888 000,00 zł
  3. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 4 596 510,00 zł

Aktualizacja, 28.06.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 29 lipca. Prace mają potrwać 35 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 21.06.2022 r.

W trakcie prowadzonego postępowania, przed terminem składania ofert ujawniła się potrzeba znacznego zwiększenia zakresu przedmiotowego zamówienia (zmian znacznie zmieniających jego zakres) w porównaniu z pierwotnie określonym.Zamawiający zamierza poszerzyć zakres przedmiotu zamówienia o wykonanie akustyki pomieszczeń,wykonanie sieci elektrycznej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) oraz wykonanie centralnego ogrzewania (w tym wykonanie obliczeń i rysunków). Przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 8.04.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano 12 maja. Realizacja ma potrwać 38 tygodni od daty podpisania umowy.