Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wronia Górka bez barier

Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. "Wronia Górka bez barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Realizacja zadania obejmuje:
• Uporządkowanie terenu oraz likwidację istniejących zbędnych obiektów.
• Wykonanie chodnika wraz ze schodami.
• Wykonanie nawierzchni gliniasto - żwirowej.
• Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
• Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury.
• Demontaż znaku drogowego i montaż w innym miejscu.
• Niwelacje terenu i formowanie skarp.
• Uporządkowanie zieleni i realizację nowych nasadzeń krzewów oraz trawników.
• Wykonanie sieci oświetlenia wraz z montażem lamp typu parkowego - 3 szt.

Wronia Górka ścieżki 10 05 22 34

Aktualizacja, 26.04.2024 r.

Umowę podpisano z firmą Mille Sun. Koszt to ponad 257 tys. zł. Termin wykonania umowy to grudzień 2024 r.

Aktualizacja, 22.03.2024 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta 265 174,00 zł. Wpłynęło 5 ofert, które są analizowane:

1. Mille Sun Sp. z o.o. - 257 030,14 zł

2. BS OGRODY Bartłomiej Stanisławczyk - 405 013,22 zł

3. HYDRO-MAG Sp. z o.o - 381 281,06 zł

4. Mitron Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane Leszek Ossowski - 319 890,00 zł

5. Saferoad Services Gdańsk Sp. z o. o - 469 696,66 zł

Aktualizacja, 11.03.2024 r.

Z powodu zbyt wysokich ofert poprzedni przetarg został unieważniony. Ogłoszono nowe postępowanie na realizację zadania. Roboty mają potrwać 27 tygodni od daty podpisania umowy. Odbiory mają potrwać koljne 7 tygodni. Otwarcie ofert zaplanowano 22 marca.

Aktualizacja, 22.01.2024 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 265 174,00 zł. Wpłynęło 5 ofert, które są analizowane:

1. Mille Sun Sp. z o.o. - 247 248,00 zł

2. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 442 115,55 zł

3. BS OGRODY Bartłomiej Stanisławczyk - 405 013,22 zł

4. Lehmann Sp. z o.o., Sp. k. - 615 202,11 zł

5. Mitron Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane Leszek Ossowski - 349 800,00 zł

Aktualizacja, 3.01.2024 r.

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę poprzedni przetarg został unieważniony. Ogłoszono nowe postępowanie z terminem realizacji 27 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty poznamy 22 stycznia.

Aktualizacja,  17.11.2023 r.

 Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 205 428,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. UNION INVEST Sp . z o.o. - 439 110,95 zł

Aktualizacja, 31.10.2023 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano 17 listopada. Budowa ma potrwać 20 tygodni, a odbiory 27 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 10.11.2022 r.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z biurem Archallium Piotr Wołowicki. Koszt dokumentacji to niecałe 42 tys. złotych. Koniec prac projektowych przewidziano w kwietniu 2023 r.

Aktualizacja, 24.10.2022 r.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono nowe, w którym złożono cztery oferty:

  1. Archallium Piotr Wołkowicki - 41 820,00 zł
  2. Landscape Studio Sp. z o.o - 42 800,00 zł
  3. Kerria Piórkowski sp.j - 62 484,00 zł
  4. Biuro Projektów Drogowych Sp. z o.o - 101 475,00 zł

Aktualizacja, 22.09.2022 r.

 W postępowaniu na projekt wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Archallium Piotr Wołkowicki - 29 520,00 zł
  2. Acitve Line Marcin Taczalski - 53 603,40 zł

Aktualizacja, 13.09. 2022 r.

Ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt ma powstać 24 tygodnie od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert przewidziano 19 września.