Ułatwienia dostępu

Skip to main content

W Gdańsku powstanie nowe Centrum Aktywności Lokalnej

Osowa zyska w najbliższych latach Centrum Aktywności Lokalnej, które powstać ma przy ul. Jednorożca. Pierwszym krokiem będzie projekt nowej siedziby. Przetarg na opracowanie dokumentacji zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.  

Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jednorożca  tworzyć będą trzy budynki oznaczone jako A, B1, B2 wraz z łącznikami. W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmie również projekt zagospodarowania terenu.  

Istotny głos mieszkańców 

Sposób zagospodarowania Domu Sąsiedzkiego m.in. jego funkcje, układ powierzchni, został wypracowany konsultacyjnie. W spotkaniu poświęconym budowie centrum społeczno-kulturalnego w Osowej uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, w tym Wydziału Rozwoju Społecznego, Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, Biura Prezydenta ds. Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Gdańskiej Infrastruktury Społecznej. Był też przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa i miejscy radni. 

Biblioteka, dom sąsiedzki, pracownie i sala fitness  

Budynek A przewidziano jako siedzibę biblioteki miejskiej z czytelnią i salą warsztatową oraz dom sąsiedzki dzielnicy Osowa, który znajdować się będzie na pierwszym piętrze.  

W drugim budynku B1 zaplanowano wielofunkcyjną salę świetlicową dostosowaną do wymogów środowiskowego domu samopomocy oraz salę warsztatową. Ponadto w gmachu znajdować się będą sale i gabinety terapeutyczne.  

Z kolei w trzecim obiekcie B2 zakłada się utworzenie Sali fitness, świetlicy młodzieżowej i pracowni artystycznych.  

W zakresie dokumentacji będzie również projekt otoczenia budynków, w tym m.in. przestrzeni piknikowej z możliwością organizacji wydarzeń plenerowych czy wykorzystanie ściany budynku B2 od strony parku na cele realizacji wystaw lub kina letniego.  

Przewidziano również utworzenie zielonego skweru z kwiatami i krzewami. Projekt uwzględni również oświetlenie i monitoring. Prace projektowe mają potrwać 60 tygodni od daty podpisania umowy. Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach. Otwarcie ofert planowane będzie w pierwszej połowie lutego.  

Jednorożca 02 03 24 1