Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gdańsk inwestuje w powstanie rowerowych ekostrad

Miasto Gdańsk planuje budowę rowerowych ekostrad. Właśnie podpisano umowę na opracowanie analizy wykonania systemu szybkich tras rowerowych w pięciu lokalizacjach.

Celem opracowania jest przygotowanie analizy określającej możliwości wykonania systemu ekostrad na terenie Gdańska. Jednym z problemów zidentyfikowanych w istniejącej sieci transportowej na terenie miasta jest niewystarczająca liczba szybkich i bezpiecznych międzydzielnicowych tras rowerowych. W celu poprawy warunków dla mobilności aktywnej ogłoszono budowę sieci ekostrad, czyli wygodnych tras rowerowych o podwyższonych standardach, możliwie bezkolizyjnych, które poprawiłyby bezpieczeństwo i komfort poruszania się rowerem.

Część z proponowanych tras może wiązać się z problemami realizacyjnymi, w związku z czym podjęto decyzję, by wyprzedzająco opracować analizy, które zbadają możliwości realizacyjne poszczególnych odcinków ekostrad, na podstawie których określone zostaną parametry tras, które będą wykorzystane dla pozyskania dokumentacji projektowej.

Analiza obejmie zakresem następujące lokalizacje ekostrad:

  1. Wzdłuż PKM (odc. od przystanku Kiełpinek do ul. Rakoczego),
  2. Gdańsk Południe Wrzeszcz , dalej GPW (odcinki od al. Adamowicza do ul. Wileńskiej i od ul. Fiszera do al. Grunwaldzkiej),
  3. Droga Czerwona - od granicy Miasta do Bramy Oliwskiej,
  4. Wzdłuż Kanału Raduni - od Węzła Groddecka do ul. Starogardzkiej,
  5. Trasa Oruńska - wzdłuż planowanej linii kolejowej PKM Południe, na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ekostrady wzdłuż Kanału Raduni.

Analiza uwzględni m.in. koszty poszczególnych odcinków ekostrad z uwzględnieniem ewentualnych wariantów oraz pozyskane zostaną wstępne wytyczne jednostek uzgadniających i gestorów sieci. Umowę podpisano z firmą Green Cities Infrasturcture Sp. z o.o.  Koszt to 690 tys. zł. Analiza ma być gotowa w IV kwartale 2024 r.