Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa fragmentu ulicy Norblina

Ogłosiliśmy przetarg na budowę nowego odcinka ciągu pieszo-jezdnego na ul. Norblina.
 
Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę nowego odcinka ul. Norblina.  W ramach inwestycji przewiduje się budowę układu drogowego wraz z m.in. kanalizacją deszczową oświetleniem i budową sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
 
Zadanie obejmuje budowę układu drogowego przedłużenia ul. Piotra Norblina od skrzyżowania z ul. Aleksandra Orłowskiego. Prace mają potrwać 30 tygodni od umowy, a odbiory 37 tygodni.
 
 
Aktualizacja, 8.03.2024 r.
 
Umowa na realizację zadania została podpisana z firmą ZUK Sp. z o.o. Koszt prac to 889 tys. zł. Koniec prac przewidziano w październiku, a odbiorów w listopadzie 2024 r.
 
 
Aktualizacja. 16.02.2024 r.
 
Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 1 093 155,00 zł. Wpłynęło 5 ofert, które będą analizowane:
 
1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 1 349 310,00 zł
2. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 981 224,14 zł
3. ZUK Sp. z o.o. - 889 000,00 zł
4. GRUPA FLIZE GRES Sp. z o.o. - 914 369,70 zł
5. WPRD GRAVEL Sp. z o.o - 1 161 120,00 zł