Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Na Niedźwiedniku powstanie skatepark

Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. "Skatepark dla młodzieży. Wreszcie na Niedźwiedniku!".

W ramach zadania przewidziana jest budowa skateparku,  który służyć będzie rekreacji młodych mieszkańców dzielnicy.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

SkatePark Bretowo 25 05 22

Aktualizacja, 15.05.2024 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 274 097,00 zł. Wpłynęły dwie oferty, które są analizowane:

1. Skate Care Plus Sp. z o.o. - 693 525,00 zł

2. Skate Arena Sp. z o.o. - 822 358,32 zł

Aktualizacja, 30.04.2024 r.

Z uwagi na zbyt wysokie oferty, poprzedni przetarg został unieważniony. Ogłoszono nowe postępowanie. Termin otwarcia ofert to 15 maja Prace projektowe mają potrwać 25 tygodni od daty podpisania umowy, a zakończenie robót przewidziano 40 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 9.04.2024 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 274 097,00 zł. Wpłynęły dwie oferty, które są analizowane:

1. Skate Care Plus Sp. z o.o. - 699 675,00 zł

2. Materia Sp. z o.o. - 760 000,00 zł

Aktualizacja, 25.03.2024 r.

Ogłoszono nowy przetarg na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert planowane jest na 9 kwietnia. Prace projektowe będą trwały 25 tygodni od daty podpisania umowy, a roboty 40 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 12.03.2024 r.

Poprzedni przetarg został unieważniony. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Aktualizacja, 1.02.2024 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 274 097,00 zł. Wpłynęły dwie oferty, które będą analizowane:

1. Skate Arena Sp. z o.o. - 822 358,32 zł

2. SKATE CARE PLUS Sp. z o.o. - 973 500,00 zł

Aktualizacja, 15.01.2024 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule "zaprpjektuj i wybuduj". Otwarcie ofert zaplanowano 31 stycznia. Prace projektowe mają potrwać 25 tygodni od umowy, roboty budowlane 40 tygodni, a odbiory mają zakończyć się w 47 tygodni od podpisania umowy.

Aktualizacja, 24.10.2023 r.

W przetargu nie wpłynęła żadna oferta, więc przetarg zostanie unieważniony.

Aktualizacja, 10.10.2023 r.

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę poprzedni przetarg został unieważniony. Ogłoszono nowe postępowanie na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert zaplanowano 24 października. Prace projektowe mają potrwać 25 tygodni,  a prace 42 tygodnie od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 7.09.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 274 097,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która jest analizowana:

1. MATERIA SKATEPARKS Sp z o.o - 558 298,00 zł

Aktualizacja, 28.08.2023 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert przewidziano 6 września. Realizacja ma potrwać 40 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 7.03.2023 r.

Umowę na opracowanie PFU podpisano z firmą Nevora sp.z o.o Prace nad opracowaniem mają potrwać do kwietnia 2023 r. Koszt to 15,5 tys. zł.

Aktualizacja, 7.02.2023 r.

W postępowaniu na wykonanie PFU wpłynęło 7 ofert, które są obecnie analizowane:

  1. Vostok Design Wojciech Gawinowski - 9 000,00 zł
  2. Nevora sp.z o.o - 15 500,00 zł
  3. Studio Alex Ludka-Sulima Pikiel - 16 728,00 zł
  4. Pracownia Inżynierska Paweł Wiła - 18 450,00 zł
  5. PAPP Pracownia Architektoniczno-Projektowa Jakub Pulikowski - 28 290,00 zł
  6. Pracownia Projektów Modus – Mirosław Macioszek - 37 884,00 zł
  7. Saneccy sp. z o.o. - 44 280,00 zł

Aktualizacja, 31.01.2023 r.

Ogłoszono postępowanie na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania. Oferty można składać do 6 lutego. Prace projektowe mają potrwać 5 tygodni od daty podpisania umowy.