Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wzmocnienie estakady na ul. Elbląskiej

Podpisaliśmy umowę  na wzmocnienie estakady drogowej, w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej.  Remont jest konieczny z uwagi na zły stan obiektu.

 ZAKRES PODSTAWOWY:  m.in. rozbiórka starej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni, wymiana dylatacji, odcinkowe wymiany i naprawy bariery energochłonne, remont najazdów na obiekt na odcinku 15 m przed obiektem, naprawy powierzchniowe betonu ścian murów oporowych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, iniekcja ciśnieniowa rys

OPCJA: m.in. wykonanie izolacji płyty obiektu, wymiana wpustów mostowych, wykonanie odwodnienia płyty obiektu.

Termin: 17 tygodni od daty podpisania umowy (początek robót nie wcześniej niż 1 marca, koniec prac - czerwiec 2024 r.)

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Estakada Elblaska

Aktualizacja, 07.07.2024 r.

Previous Next

Aktualizacja, 20.06.2024 r.

Ukladanie mas planowane jest na przyszły tydzień.

Previous Next

Aktualizacja, 09.05.2024 r.

Na wiadukcie kontynuowane są prace związane z wykonaniem powłoki antykorozyjnej.

Previous Next

Aktualizacja, 12.04.2024 r.

Obecnie trwa wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów estakady.

Previous Next

Aktualizacja, 14.03.2024 r.

Od 18 marca planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na estakadzie w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej. Po porannym szczycie komunikacyjnym wyłączony zostanie lewy pas ruchu. Na estakadzie ruch pojazdów odbywać się będzie prawym pasem. Prace na lewej nitce jezdni mają zakończyć się w środę, 20 marca w godzinach popołudniowych. W czwartek 21 marca planowane jest wyłączenie prawego pasa ruchu i wykonanie na nim napraw ubytków oraz oczyszczenie prawej kapy chodnikowej. Planowany czas wyłączenia prawego pasa to 21-25 marca. 

Estakada Brama Żuławska mapa

Aktualizacja, 16.01.2024 r. 

Przepraszamy za wprowadzenie w błąd. Umowa została podpisana na zakres podstawowy. Uruchomienie ewentualnie opcji nastąpi po rozpoczęciu robót i ocenie stanu obiektu.

Aktualizacja, 12.01.2024r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą FBSERWIS S.A.Początek robót zaplanowano nie wcześniej niż 1 marca, koniec prac - czerwiec 2024 r.

Aktualizacja, 8.11.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 1 593 769,00 zł brutto. Wpłynęły trzy oferty, które są analizowane:

  1. WANT Sp. z o.o. - 8 186 878,80 zł
  2. FBSerwis S.A. - 4 677 067,00 zł
  3. Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. - 6 883 916,40 zł

Aktualizacja, 10.10.2023 r.

Ogłoszono przetarg na remont estakady przy ul. Elbląskiej. Otwarcie ofert planowane jest 24 października. Realizacja ma potrwać 17 tygodni od daty podpisania umowy (początek robót nie wcześniej niż 1 marca, koniec prac - czerwiec 2024 r.).