Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego

Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego

 logo polski lad male

Budowa  układu drogowego w obszarze Portu Północnego.

 W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącego i budowa nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym z odwodnieniem) na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku. Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej.

Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku obejmuje budowę jezdni w zakresie ulicy Andruszkiewicza, budowę ronda u zbiegu ul.  Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej. Ponadto w ramach inwestycji planowana jest budowa wiaduktu na włączeniu ul. Andruszkiewicza z Trasy Sucharskiego w kierunku Warszawy.

Przetarg dotyczył będzie także zaprojektowanie części zakresu -  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Andruszkiewicza, a także łącznicy ul. Andruszkiewicza  z Trasą Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z budową drogi łączącej Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. „węzła dzielnicowego”. Prace projektowe mają potrwać ok. 2 lat  od momentu podpisania umowy.

Łącznie koniec realizacji prac przewidziana jest na okres ok. 3,5  roku  od daty podpisania umowy.

PCI

Inwestycja będzie współfinansowana z Polskiego Ładu.

Aktualizacja, 20.02.2024 r.

 

Previous Next

Aktualizacja, 27.12.2023 r.

Inwestycja jest realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zorganizowano już zaplecze budowy. Obecnie prowadzone są prace ziemne pod przyszłą trasę w ciągu ul. Andruszkiewicza. 

Previous Next

Aktualizacja, 24.10.2023 r.

Umowę podpisano z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal S.A.. Koszt prac to niecałe 70 mln zł. Koniec robót przewidziano w marcu 2027, a odbiory w maju 2027 r.

Aktualizacja, 29.08.2023 r.

Konsorcjum firm, którego liderem jest Polimex Infrastruktura Sp. z o.o zaprojektuje i wybuduje układ drogowy do Portu Północnego. Właśnie wyłoniono zwycięzcę przetargu na realizację tego zadania. Koszt wyniesie niecałe 70 mln zł. 

- Niebawem rozpocznie się kolejna duża inwestycja w Gdańsku, tym razem w okolicach Portu Północnego. Obserwujemy tam dynamiczny rozwój bazy logistycznej i przemysłowej. A ten projekt znacznie usprawni korzystanie z tych baz, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność Gdańska na tym polu - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Aktualizacja, 21.06.2023 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 102 040 816,00 zł. Wpłynęło 7 ofert, które są obecnie analizowane:

  1. BUDIMEX SA - 82 070 334,00 zł
  2. Konsorcjum: Lider: Polimex Infrastruktura - 69 959 813,12 zł
  3. PORR S.A. - 94 440 432,33 zł
  4. STRABAG Sp. z o.o. - 112.533.082,12 zł
  5. Konsorcjum: Lider: Roverpol sp. z o.o. - 117 772 500,00 zł
  6. Konsorcjum: Lider: KOBYLARNIA S.A. - 97 232 059,77 zł
  7. Konsorcjum: Lider: NDI Spółka Akcyjna - 96 736 287,90 zł