Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konserwacja Zespołu Sierocińca

Konserwacja Zespołu Sierocińca

Trwają prace konserwacyjne dawnego Zespołu Sierocińca przy ul. Sierocej.

Na terenie dawnego Zespołu Sierocińca powstanie w przyszłości oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej, w którym odbywać się będą m.in. działania przybliżające twórczości wywodzących się z Gdańska artystów.

Program nowego oddziału GGM obejmie również działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie sztuk plastycznych i literatury. Inwestycja, zapisana w Wieloletnim Funduszu Inwestycyjnym  będzie podzielona na dwa etapy. Prace w pierwszym etapie  koncentrować się one będą na wzmocnieniu konstrukcji i posadowienia budynku głównego oraz budynku bocznego wraz z pracami archeologicznymi i konserwatorskimi.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Zespol Sierocinca

 

Aktualizacja, 20.10.2023 r.

Previous Next

Rozwiń artykuł...