Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania pn. Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku.Przedmiotem zadania było: 

1) Zadanie 1: "Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego".

2) Zadanie 2: "Zmiana organizacji ruchu ul. Podchorążych w okolicach skrzyżowania z ul. Słowackiego Gdańsku".

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

1) Zadanie 1: "Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego". Budowa dodatkowego pasa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego (etap 1) oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Budowlanych w obu kierunkach na odcinku od ul. Słowackiego do wjazdu do budynków GDDKiA przy ul. Budowlanych 70 (etap 2). Na wylocie ul. Budowlanych zaprojektowano 3 pasy ruchu o szerokości 3m każdy, jezdnię ograniczono krawężnikami. Wlot w ul. Budowlanych zachowuje niezmienna geometrię układu drogowego. Przewiduje się przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej od strony projektowanego pasa prawoskrętu, w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu. Zaprojektowany chodnik posiada szerokość od 2,0m do 2.5m w zależności od jego lokalizacji, szerokości chodnika są zgodnie z stanem istniejącym. Zaprojektowany odcinek ścieżki rowerowej nie przewiduje zmian szerokości co do stanu istniejącego i zachowuje szerokość 2,5m. Dowiązanie pasa prawoskrętu do istniejącej jezdni ul. Budowlanych następuje za pomocą wyznaczonej osi skrajnej istniejącej jezdni i jej rzędnych wysokościowych.

2) Zadanie 2: "Zmiana organizacji ruchu ul. Podchorążych w okolicach skrzyżowania z ul. Słowackiego Gdańsku". Po przeciwległej stronie ul Słowackiego zlokalizowana jest ul. Podchorążych. Wykonawca zobligowany jest również do wykonania robót budowlanych związanych ze zmianą organizacji ruchu umożliwiające wyjazd z ul. Podchorążych na ul. Słowackiego zgodnie z rysunkami wykonanymi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku a stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. Dodatkowo wykonawca uwzględni w ofercie cenowej konieczność dostosowania infrastruktury drogowej wybudowanej po wykonaniu dokumentacji na podstawie której wykonywane będą roboty budowlane związane z budową prawoskrętu i zmiany organizacji ruchu ul. Podchorążych. 

Wykonawca: WPRD Gravel z Gdańska.
Czas realizacji: 26.04.2017 r. - 31.07.2017 r.
Koszt realizacji: ok. 490 tys. zł

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:
Widok przed rozpoczęciem realizacji

 

Stan realizacji prac dn. 19.07.2017 r.

Na terenie budowy trwają prace związane z układaniem poszczególnych warstw nawierzchni.


Stan realizacji prac dn. 5.06.2017 r.

Wykonano obramowanie jezdni krawężnikiem oraz zakończono budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Obecnie trwają prace instalacyjne.