W poniedziałek, 10 maja w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Nadwiślańskiej. 

Zawężony zostanie odcinek ulicy w kierunku ul. Turystycznej i centrum Wyspy Sobieszewskiej, na wysokości budowy przystani żeglarskiej (okolice posesji nr 43). Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej dwa tygodnie.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Nadwiślańskiej wynikają z konieczności przebudowania chodników i wjazdu do powstającej przystani żeglarskiej. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELZAMBUD” Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniesie niecałe 6,5 mln złotych. Prace zakończą się latem 2021 r.

Nadwislanska