Link Pzp1

 link do platformy: Postępowania prowadzone w trybie ustawy Pzp z użyciem platformy zakupowej