Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kolejna inwestycja w zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Gdańsku

W Parku Przymorze, na potoku Oliwskim, wybudowane zostaną dwa przelewy awaryjne, które wzmocnią ochronę okolicy przed powodzią. W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na ich budowę.

Celem planowanej inwestycji jest wykonanie dwóch przepustów o średnicach DN 700, łączących istniejący zbiornik retencyjny nr 2 na potoku Oliwskim z niecką w Parku Przymorze. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków odprowadzania wód deszczowych i znacznie zmniejszy ryzyko zalania terenów przyległych.

W praktyce, w sytuacji gdy poziom wody w zbiorniku będzie wysoki, dzięki przepustom nadmiar wody dostanie się do specjalnej niecki, a nie na ulice i chodniki przyległe do zbiornika. Prace będą prowadzone tzw. metodą bezwykopową.

Co również istotne, będzie to odtworzenie historycznego połączenia między zbiornikiem nr 2 a niecką terenową podczas przechodzenia fal powodziowych. Prace potrwają 32 tygodnie od daty podpisania umowy. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Otwarcie ofert planowane jest w drugiej połowie kwietnia.

Zbiornik przy ul. Pomorskiej 1