Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Wszystkie wydarzenia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

W gdańskim Budżecie Obywatelskim nie brakuje ciekawych projektów dotyczących zagospodarowania zieleni na mapie miasta. W najbliższych miesiącach planowane są prace m.in. na Sobótkowej Polanie, w Parku Goszczyńskiego czy w Parku Przemian. Właśnie ruszają przetargi na realizację prac na tych skwerach. 

Park Goszczyńskiego na Siedlcach

Z zielonego skweru przy ul. Goszczyńskiego mało kto obecnie korzysta, ale w najbliższym czasie to się zmieni. Ogłoszono już przetarg na zagospodarowanie parku. Otwarcie ofert planowane jest 5 grudnia.

W ramach prac, które mają potrwać 5 miesięcy od daty podpisania umowy, teren zostanie uporządkowany. Planowane są m.in. rozbiórki pozostałości po dawnych budynkach gospodarczych. Teren głównej polany zostanie wyrównany, na miejscu pojawią się nowe ścieżki spacerowe z ławkami. Przewidziano także budowę palisad i wykonanie nowych trawników.

Park Przemian w dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe

Ruszył także przetarg dotyczący zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Przemian. Ta inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zakresie zadania znalazło się wykonanie dojścia na teren skwerku oraz budowa naturalnego placu zabaw z ławkami. Ponadto przewidziano wykonanie nasadzeń  zieleni i łąki kwietnej. Prace projektowe mają potrwać 24 tygodnie od daty podpisania umowy. Kolejne 10 tygodni przewidziano na roboty. Otwarcie ofert w przetargu planowane jest na 6 grudnia.

Sobótkowa Polana we Wrzeszczu Górnym

W przyszłym tygodniu planowane jest także ogłoszenie  przetargu na zagospodarowanie tzw. Sobótkowej Polany. To miejsce, które  znajduje się w otulinie Parku Jaśkowej Doliny zyska dwa naturalne place zabaw dla starszych i młodszych dzieci. Ponadto na polanie pojawią się ławki, stojaki na rowery i siedziska, a prowadzić do nich będą nowe ścieżki.  Projekt przewiduje również nasadzenia roślinności.  Prace mają potrwać 30 tygodni od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest w połowie grudnia.

Park Goszczynskiego

Jesienią przyszłego roku zakończą się prace związane z budową kubaturowego parkingu dla rowerów  w pobliżu dworca kolejowego we Wrzeszczu. Właśnie podpisano umowę na realizację tego zadania.

Nad Opływem Motławy pojawi się nowy plac rekreacyjny.  Właśnie ruszyły  prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół Bastionu św. Gertrudy i Bastionu Żubr w ramach Programu Rewitalizacji.

W połowie listopada ruszą prace związane z przebudową Zbiornika Subisława nr 4, który zwiększy swoją retencję.  Mieszkańcy zyskają także odnowione ścieżki spacerowe.

Przebudowa zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim zwiększy możliwości retencyjne istniejącego zbiornika. Po zakończeniu prac, które mają potrwać 38 tygodni od daty podpisania umowy, stała pojemność powodziowa akwenu zwiększy się z 8260 m3 do 23 763 m3, co uchroni pobliskie tereny przed zalaniem. W zakresie zadania znalazła się przebudowa budowli funkcjonalnie związanej ze zbiornikiem. Ponadto odpływ wody poprowadzony będzie  nieczynnym obecnie, historycznym kanałem Młynówki. Kanał ten będzie wspomagał odprowadzenie wód do Potoku Oliwskiego.

Sam potok także zostanie uregulowany. Jednym z elementów inwestycji będzie także przebudowa zapory czołowej zbiornika i wzmocnienie pionowych umocnień i skarpy wokół zbiornika.  W ramach inwestycji wyremontowane zostaną parkowe ścieżki, z uwzględnieniem dojazdu technicznego dla służb komunalnych.

Koszt realizacji inwestycji  to niecałe 9,5 mln złotych. Rozpoczęcie robót planowane jest w połowie listopada, a ich zakończenie przewidywane jest III kwartale 2023 r.  Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o.

Zbiornik Subislawa

Na początku listopada rozpoczną się prace związane z przebudową czterech ulic na Biskupiej Górce. Ulice Salwator, Biskupia, Zaroślak i Na Stoku przejdą metamorfozę w ramach Programu Rewitalizacji. Właśnie podpisano umowę wartą ponad 18 mln złotych.

Długie Pobrzeże przejdzie remont w najbliższych miesiącach. Niebawem ruszą prace modernizacyjne. W piątek, 14 października podpisano umowę na realizację zadania z Korporacją Budowlaną DORACO Sp. z o.o. Zakładany czas zakończenia prac, to I kwartał 2024 r.

Inwestycja dotyczy  przebudowy konstrukcji Długiego Pobrzeża i ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Dodatkowo, dzięki niej, poprawi się estetyka tego miejsca a jego walory historyczne zostaną przywrócone.

Umowę podpisano z firmą DORACO Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie ok.  41 mln złotych. Planowano, realizacja prac, ma się zakończyć w I kwartale 2024 r. 

- Czeka nas ciekawe ale również pełne wyzwań zadanie, dzięki któremu ta reprezentacyjna część Gdańska odzyska pełen blask. Nowa konstrukcja, którą będziemy wykonywali wpłynie na poprawę funkcjonalności oraz bezpieczeństwo. W ramach prac przewidziano również oczyszczenie dna rzeki Motławy, rozbiórkę konstrukcji nabrzeża, wykonanie nowych ścianek szczelnych i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha - mówi Karol Kalinowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Prace prowadzone będą na ok. 500 metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego i będą wykonywane równolegle przez miasto oraz inwestora prywatnego. Nie zmieni się charakter pobrzeża i tak jak dotychczas, pełnić  ono będzie funkcję bulwaru i ciągu spacerowego. Pozostaną także miejsca do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających.

W zakresie modernizacji, prowadzonej na zlecenie miasta, jest m.in. wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha. Samo wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które jest po drugiej stronie Motławy. Inwestycja przewiduje także montaż pachołów cumowniczych, belek odbojowych i drewnianych okładzin nabrzeży.

Społeczna Rada Naukowa

Z uwagi na złożoność inwestycji oraz potrzebę wsparcia naukowego i specjalistycznego, na czas realizacji tego zadania powołana została Społeczna Rada Naukowa. W skład rady wchodzą m.in. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. Politechniki Gdańskiej, specjalistka w dziedzinie Inżynierii Lądowej i Transportu, członkini min. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Sekcja Żeglugi Śródlądowej i Morskiej, a także dr hab. inż. Krzysztof Leja z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, również z Politechniki Gdańskiej.Zakresem działalności rady będzie doradztwo techniczne oraz wsparcie merytoryczne i naukowe. Możliwe, że skład Rady Naukowej zostanie poszerzony o dodatkowych specjalistów z branży hydrotechnicznej i konstrukcyjnej, a także ochrony obiektów zabytkowych.

podpisanie umowy