EEA Grants JPG 2

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

English language version

 

 • Zakres prac objętych zamówieniem obejmował roboty termomodernizacyjne w tym: 
  ocieplenie ścian zewnętrznych (powyżej gruntu);
  - ocieplenie stropodachu;
  - wymianę okien i drzwi; 
  - wymianę oszkleń w budynku sali gimnastycznej; 

  W ramach zamówienia przeprowadzone zostały także roboty związane z wykonaniem:

  - docieplenia ścian fundamentowych;
  - rozbudowy budynku szkoły o pomieszczenie gospodarcze;
  - modernizacji systemu grzewczego;
  - robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa, drenaż przepompownia);
  - robót elektrycznych (instalacja elektryczna, odgromowa, monitoring).
 •  
 • Wykonawca robót: Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński z Gdańska
  Realizacja: 23.02.2015 r. - 30.10.2015 r.
  Koszt robót: 2,42 mln zł


            Odbiór końcowy nastąpił 17 listopada 2015r.

            Łączny koszt inwestycji 2 560 804,57 zł, w tym dotacja  376 797,85 zł.

 Aktualizacja 24-09-2015 r. 

24 września odbyły się uroczystości z okazji zakończenia inwestycji.