Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja SP nr 8 przy ul. Dragana

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

Zakończyliśmy realizację zadania związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku.

 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia objął m.in.:

 • Docieplenie i hydroizolację zewnętrznych ścian fundamentowych i piwnic;
 • Wymianę wskazanej w projekcie stolarki okiennej wraz z niezbędnymi pracami murarskimi;
 • Wymianę wskazanej w projekcie stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z niezbędnymi pracami murarskimi;
 • Wymianę obróbek blacharskich dachu, w tym attyk i części mansardowych dachów;
 • Wymianę rynien, rur spustowych i wpustów dachowych wraz podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej;
 • Przemurowanie istniejących kominów wentylacyjnych ponad dachem z wymianą czap kominowych;
 • Remont istniejących zadaszeń betonowych nad wejściami;
 • Remont zewnętrznych schodów betonowych i terenowych (rozbiórka i odtworzenie);
 • Remont (rozbiórka i odtworzenie) podjazdów dla niepełnosprawnych
 • Wykonanie opaski wokół budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranych w trakcie robót izolacyjnych;
 • Wymianę instalacji c.o. wraz z regulacją instalacji;
 • Wymianę instalacji c.w.u , z.w.u. i cyrkulacji wraz z wymianą przyborów sanitarnych w pomieszczeniach nieremontowanych, określonych w dokumentacji projektowej;
 • Przełożenie zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • Przełożenie instalacji odgromowej, ułożenie bednarki uziemiającej;
 • Wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku na oświetlenie LED;

Wykonawca inwestycji: Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska
Czas realizacji: wrzesień  2020 - październik 2021 r.
Koszt realizacji: ok. 7,3 mln złotych

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

dragana

 

Widok po zakończeniu realizacji:

SP8Dragana 17 11 21 25

Aktualizacja, 07.10.2021 r.

Zakończyły się prace przy wykonywaniu elewacji. Obecnie trwają roboty wykończeniowe i porządkowe. Montowana jest także instalacja odgromowa.

SP8Dragana 07 10 21 26

Aktualizacja, 09.09.2021 r.

SP8Dragana 09 09 21 7

Aktualizacja, 4.08.2021 r.

Budynki szkoły zostały docieplone i zyskały nową elewację. Obecnie prace koncentrują wewnątrz obiektu, gdzie wymieniono okna i grzejniki. Kontynuowane są prace instalacyjne i sanitarne.

SP8Dragana 03 08 21 19

Load More

Aktualizacja, 15.06.2021 r.

Trwa wymiana okien i drzwi na terenie obiektu. Wykonywana jest także nowa izolacja ścian zewnętrznych. Na jednym z budynków gotowa jest już elewacja.

dra

Load More

Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Trwa wymiana okien w sali gimnastycznej i w kolejnych budynkach szkoły. Ponadto wykonywana jest nowa izolacja i elewacja na terenie obiektu. Prowadzone są także prace wewnątrz placówki.

dra

Load More

Aktualizacja, 16.03.2021 r.

Na terenie szkoły kontynuowane są prace przy wykonywaniu nowej izolacji i docieplenia. Wewnątrz obiektu trwa wymiana instalacji c.o.

dra5

Load More

Aktualizacja, 23.02.2021 r.

W części budynków wymieniono grzejniki i okna. Nowe grzejniki pojawiły się w niektórych salach lekcyjnych i sekretariacie, który ponadto został wymalowany. Kontynuowane są prace związane z dociepleniem ścian budynków szkoły.

dra1

Load More

Aktualizacja, 2.02.2021 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace związane z dociepleniem budynków szkoły. Trwa wymiana okien i grzejników.

dra3

Load More

Aktualizacja, 5.01.2021 r.

Trwa wymiana okien i grzejników. Prowadzone są prace związanie z dociepleniem ścian zewnętrznych. Wewnątrz budynku demontowane są drzwi wewnętrzne. Ponadto trwa demontaż instalacji.

dra

Load More

Aktualizacja, 2.12.2020 r.

Aktualnie prowadzone prace związane z wykonaniem izolacji wraz z dociepleniem ścian fundamentowych i ścian kondygnacji nadziemnych. Wymieniane są okna i parapety. Ponadto w salach lekcyjnych montowane są nowe grzejniki.

dra3

Load More

Aktualizacja, 27.10.2020 r.

Wykonawca robót przystąpił do prac. Trwają roboty  związane z izolacją ścian fundamentowych na trzech segmentach budynków. Rozpoczęto również  docieplenie styropianem elewacji na segmencie sali gimnastycznej.

dra4

Load More

Aktualizacja, 28.09.2020 r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska. Koszt to ok. 7,4 mln złotych. Prace zakończą się w październiku 2021 r.

Aktualizacja, 30.07.2020 r.

W przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana wpłynęło 12 ofert. Na realizację zadania zabezpieczono 8 798 000 zł.

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hadm Plus Hanna Gramatowska – 11 040 000 zł
 2. Defero 8 354 432, 59 zł
 3. Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska – 7 370 000 zł
 4. Konsorcjum, Lider: PB Invest – 7 440 000 zl
 5. JL Sp.z.o.o – 8 250 881, 50 zł
 6. PBE Elbud Gdańsk S.A. – 8 696 100 zł
 7. PHU Frontex – 7 940 592, 01 zł
 8. B&W Bożena Dzidkowska – 11 373 810 zł
 9. Ecozet – 7 837 873 zł
 10. Majkowski Bau – 7 879 618, 16 zł
 11. PHU Labar – 7 896 600 zł
 12. Rembud – 8 350 721,62 zł

Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym.