Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Na Zaspę

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończyliśmy realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdańsku, ul. Na Zaspę, realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" oraz "Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż, przebudowa sekretariatu i portierni" w ramach modernizacji w obiektach oświatowych.

LoGoTyP

ZSO NaZaspe 11 19 1

Celem inwestycji  było  ograniczenie  zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację i regulację instalacji grzewczej, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym  obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.

 • Docieplenie i hydroizolacja zewnętrznych ścian fundamentowych i piwnic;
 • Docieplenie zewnętrznych ścian kondygnacji nadziemnych wraz z wykonaniem powłoki antygrafiti;
 • Docieplenie stropodachu pełnego wraz z wymianą pokrycia;
 • Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z wymianą pokrycia;
 • Wymianę wskazanej w projekcie stolarki okiennej;
 • Wymianę wskazanej w projekcie stolarki drzwiowej zewnętrznej;
 • Wymianę obróbek blacharskich i parapetów;
 • Wymianę rynien, rur spustowych i wpustów dachowych wraz podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej;             
 • Demontaż i wymianę krat okiennych wskazanych w projekcie;
 • Przemurowanie ponad dachem kominów wentylacyjnych, ogniomurów i attyk w związku z dociepleniem stropodachów;
 • Docieplenie kominów wentylacyjnych ponad dachem;
 • Wymianę czap kominowych na wszystkich kominach wentylacyjnych;
 • Remont istniejących zadaszeń betonowych nad wejściami;
 • Rozbiórkę istniejącego komina po byłej kotłowni węglowej; Demontaż wskazanych w projekcie zadaszeń nad wejściami i montaż nowych zadaszeń prefabrykowanych;
 • Remont zewnętrznych schodów betonowych i terenowych;
 • Wykonanie opaski wokół budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranych w trakcie robót izolacyjnych;
 • Przełożenie istniejących elementów (tablic informacyjnych, szyldów, instalacji alarmowej i  monitoringu itp. ) na ocieploną elewację;
 • Wymianę instalacji c.o. wraz z regulacją instalacji (z wyłączeniem budynku dużej hali sportowej);
 • Przełożenie zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • Przełożenie instalacji odgromowej, ułożenie bednarki uziemiającej;
 • Wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku na oświetlenie LED;
 • Wykonanie rozdzielnicy RO;

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetyczego "ELBUD" S.A.
Czas realizacji: kwiecień  2020 - czerwiec 2020 r.
Koszt realizacji: ok. 8,9 mln zł

Widok przed realizacją zadania

ZSO NaZaspe 11 19 5

 Widok po zakończeniu realizacji zadania:

naz

Aktualizacja, 2.02.2021 r.

Wszystkie budynki zostały docieplone i zyskały nową izolację. Zamontowano nowe grzejniki i okna. Obecnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

naz1

Aktualizacja, 14.12.2020 r.

Kontynuowane są prace przy wykonywaniu nowej elawacji na dwóch budynkach szkoły. Wymieniono już wszyskie okna i grzejniki, które były ujęte w zakresie zadania. Przebudowano także schody zewnętrzne.Zakończono remont łącznika pomiędzy budynkami.

naz5

Aktualizacja, 13.11.2020 r.

Zakończono prace przy montażu nowych okien i grzejników w budynku sali gimnastycznej.Kontynuowane  są prace związane z dociepleniem i wykonaniem nowej elewacji szkoły. Wewnątrz obiektu trwają prace malarskie.

naz3

Aktualizacja, 21.10.2020 r.

Trwa docieplanie ścian jednego z budynków. Na pozostałych obiektach wykonywana jest nowa elewacja. Ponadto wymieniene są okna i drzwi zewnętrzne, montowane są nowe grzejniki. Ponadto układne są nowe posadzki, kontynuowane są prace malarskie.

naz4

Aktualizacja, 7.09.2020 r.

Kontynuowane są prace związane z dociepleniem zewnętrznych ścian budynków. Trwa demontaż grzejników i montaż nowych.

zso1

Aktualizacja, 7.08.2020 r.

Na terenie szkoły trwa docieplanie ścian zewnętrznych wszystkich budynków. Ponadto trwa wymiana okien i drzwi, w tym w sali gimnastycznej. Równocześnie trwa wymiana grzejników.

zas3

 

Aktualizacja, 17.07.2020 r.

Trwa wymiana okien i drzwi w obiektach szkoły. Wykonywane jest docieplenie i nowa elewacja. Okna wymieniono także w budynku sali gimnastycznej. Trwa również docieplenie i przebudowa dachu obiektów.

ZSONaZaspe 07 20 7

Aktualizacja, 5.06.2020 r.

Wykonawca przystąpił do prac fundamentowych i wykonania nowej izolacji. Ponadto rozpoczęto prace wewnątrz budynku. W najbliższym czasie rozpocznie się wymiana okien i drzwi.

ZSO 5 6

 

Aktualizacja, 28.04.2020 r.

24 kwietnia podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetyczego "ELBUD" S.A. Koszt inwestycji to ok. 8,9 mln złotych. Prace zakończą się w czerwcu 2021 r.