Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 7

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończyliśmy realizację zadania pn.:  „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7  przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 7  w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”.

 LoGoTyP

Celem inwestycji było  ograniczenie  zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację i regulację instalacji grzewczej, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym  obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.

 • Docieplenie i hydroizolacja  ścian zewnętrznych fundamentowych  i piwnicznych;
 • Hydroizolacja wewnętrznych ścian fundamentowych i piwnicznych;
 • Docieplenie ścian zewnętrznych  kondygnacji nadziemnych;
 • Docieplenie ścian  wewnętrznych poddasza oddzielających pomieszczenia  ogrzewane od nieogrzewanych;
 • Docieplenie  stropu  podcienia przy wejściu głównym do budynku  od strony zachodniej;
 • Docieplenie stropu  nad nieogrzewaną piwnicą;
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w poziomie  poddasza nieużytkowego;
 • Docieplenie fragmentu dachu skośnego nad częścią ogrzewaną;
 • Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem  więźby dachowej;
 • Docieplenie i remont kominów z wymianą  czap betonowych;
 • Rozbiórka  zadaszeń betonowych nad wejściami do budynku, montaż zadaszeń systemowych;
 • Remont murka przy tarasie zewnętrznym;
 • Wymiana drzwi zewnętrznych;
 • Wymiana stalowych krat okiennych;
 • Wymiana  zabudowy w formie krat stalowych  przy głównym wejściu do budynku;
 • Wykonanie opaski wokół budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranych w trakcie  robót izolacyjnych;
 • Odbudowa rozebranych schodów  zewnętrznych  betonowych z murkami oporowymi i balustradami;
 • Wymiana  rynien i rur spustowych;
 • Wymiana obróbek blacharskich;
 • Przełożenie  istniejących elementów  (tablic informacyjnych, szyldów  itp. ) na ocieploną elewację;
 • Modernizacja instalacji c.o. – montaż dodatkowych  grzejników  i regulacja instalacji;
 • Przełożenie zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • Przełożenie instalacji odgromowej, ułożenie bednarki uziemiającej;
 • Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na oświetlenie LED;
 • Wykonanie rozdzielnicy RO;
 • Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach schronu;
 • Wycinka zieleni kolidującej z robotami i wykonanie nasadzeń zastępczych, oraz odtworzenie      zieleni niskiej naruszonej z w trakcie robót;
 • Odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i wewnętrznych  jak opaska wokół budynku, zieleń  urządzana, istniejące zagospodarowanie terenu.

Wykonawca inwestycji: PHU Labar
Czas realizacji: marzec 2020 - sierpień  2020 r.
Koszt realizacji: ok. 1,2 mln zł

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

P7ZAtorPrzy 11 19 5

 

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

zat3

 Aktualizacja, 24.07.2020 r.

Na terenie przedszkola trwają prace porządkowe i układanie kostki wokół budynku. Zakończyły się prace związane z dociepleniem i nową elwacją gmachu. Zakończono także roboty wewnątrz budynku.

zat

 

Aktualizacja, 26.06.2020 r.

Zakończono prace związane z wykonaniem elewacji i dociepleniem obiektu. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu.

 24

Aktualizacja, 29.04.2020 r.

Wykonawca przystąpił do rozbiórki pokrycia dachowego i stropodachu. W najbliższych dniach rozbiórka będzie kontynuowana.

20200428 095032

 

 Aktualizacja, 6.04.2020 r.

Wykonawca przystąpił do prac. Obecnie roboty koncentrują się na przygotowaniu placu budowy do rozpoczęcia prac związanych z izolacją ścian budynku.

P7ZatorPrzyt 4

Aktualizacja, 16.03.2020 r.

 Umowa na realizację zadania została podpisana z firmą PHU Labar. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln złotych. Prace potrwają do końca sierpnia 2020 r.