Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Tęczowej 25 i 26

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Zakończyliśmy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 28 w Gdańsku przy ul. Tęczowej 25 i 26 realizowana w ramach projektu pn.:"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020"

 

LoGoTyP

Celem inwestycji było ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, modernizację instalacji grzewczych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Inwestycję przeprowadzono w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28. Kompleks szkolny składa się z trzech budynków: budynku głównego szkoły znajdującego się przy
ul. Tęczowej 26 w Gdańsku Sobieszewie, budynku internatu dużego i internatu małego przy ul. Tęczowej 25.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

 • Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze;
 • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia wraz z wykonaniem termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej ścian w gruncie, do poziomu ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych dla dwóch budynków internatów;
 • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia szkoły;
 • Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej ścian w gruncie budynku szkoły;
 • Wykonanie ocieplenia dachu płaskiego budynku szkoły;
 • Rozbiórka muru przy ścianie północnej internatu małego;
 • Wymiana nawierzchni schodów przylegających do elewacji wraz z balustradami oraz remont murków internatu dużego;
 • Wymiana okien;
 • Modernizacja instalacji c.o. – montaż brakujących głowic, regulacja oraz płukanie chemiczne istniejącej instalacji, dla wszystkich obiektów;
 • Wymiana drzwi zewnętrznych;
 • Wykonanie naprawy pęknięć pionowych, od strony tyłu budynku głównego szkoły;
 • Wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych budynków do wysokości 3 m powyżej terenu;
 • Skucie istniejących tynków, naprawa pęknięć i ubytków elewacji w razie pojawienia się ich w czasie zdjęcia tynków;
 • Wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominów;
 • Remont murków, podestów oraz schodów zewnętrznych;
 • Wymiana parapetów, obróbek blacharskich i orynnowania;
 • Przełożenie zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • Przełożenie instalacji odgromowej, ułożenie bednarki uziemiającej;
 • Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na oświetlenie LED;
 • Dostawa i montaż przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej budek lęgowych dla ptaków zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie ornitologiczno-chiropterologicznej;
 • Dontrola istniejących niezabezpieczonych otworów, w tym wentylacyjnych, stanowiących potencjalne siedlisko ptaków i nietoperzy przy użyciu latarki i kamery endoskopowej.
 • Zabezpieczenie istniejących otworów poprzez montaż siatek zabezpieczających oraz wypełnienie pianką i zaprawą;
 • Odtworzenie wszystkich elementów po wykonanych robotach zewnętrznych i wewnętrznych jak opaska wokół budynku, zieleń urządzana, istniejące zagospodarowanie terenu.

Widok przed realizacją zadania

SPTeczowa 09 19 13

 

Widok po zakończeniu zadania:

DSC00848

Wykonawca inwestycji: Zakład Produkcyjno-Usługowy ELKOR Jakielska Helga
Czas realizacji: grudzień 2019 - lipiec 2020 r.
Koszt realizacji: 888 tys. złotych

Aktualizacja, 14.04.2020 r.

Na jednym z budynków zakończono już wykonywanie elewacji. W przypadku drugiego obiektu roboty związane z ociepleniem i wykonaniem nowej elewacji są zaawansowane. Ponadto wymieniona okna i drzwi w obu budynkach.

SP28Teczowa 22

Aktualizacja, 25.02.2020 r.

Prace toczą się na terenie trzech budynków. Obecnie na terenie budowy prowadzone są prace izolacyjne i fundamentowe oraz docieplane są elewacje poszczególnych obiektów.

SP28Teczowa 02 20 8

Aktualizacja, 29.01.2020 r.

Na terenie budowy przystąpiono do prac rozbiórkowych. Demontowane jest wyposażenie i posadzki wewnątrz obiektu. Teren wokół budynku został ogrodzony. Prowadzone są prace przy izolacji ścian obiektu.

TermoSobieszewo 01 20 1

Aktualizacja 31.12.2019 r.

31 grudnia podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą prac jest zakład Produkcyjno-Usługowy ELKOR. Koszt inwestycji to ok. 888 tys. złotych. Realizacja zadania potrwa do lipca  2020 r.