Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja budynku ZSO Nr 6 w Gdańsku przy ul. Głębokiej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

 

Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację  budynku ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej.

 Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- Roboty instalacyjne - elektryczne

-Wymiana instalacji wodociągowej: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;

-Wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników

-Docieplenie ścian i dachu

-Remont kominów

-Wymiana wskazanych w dokumentacji projektowej okien zewnętrznych na okna drewniane z nawiewnikami o parametrach wskazanych w dokumentacji

-Wymiana drzwi zewnętrznych wskazanych w dokumentacji projektowej;

-Remont zewnętrznych drzwi przeznaczonych do zachowania (oczyszczenie, szlifowanie, szpachlowanie i malowanie);

-Wymiana istniejących schodów w pom 4.13 na stalowe, spiralne , systemowe;

-Remont elewacji

- Uzupełnienie ubytków w murowanych ścianach ceglanych,

- Uzupełnienie i ujednolicenie tynków,

- Wymianę tynku na cokole,

- Uzupełnienie, odtworzenie i konserwację elementów ozdobnych i detali architektonicznych

wykonywanych w tynku,

- Konserwację elementów kamiennych i sztucznego kamienia,

- Likwidację wnęki po nieużywanych drzwiach,

- Odtworzenie brakujących i renowacja istniejących elementów zegara,

- Odtworzenie napisu z pierwotną nazwą szkoły

-Wymiana obudowy windy

-Remont zabytkowych grzejników wskazanych w dokumentacji projektowej

-Odtworzenie schodów granitowych zewnętrznych z materiału oryginalnego wraz z uzupełnieniem – zastąpieniem wtórnych stopni betonowych granitowymi;

-Odtworzenie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z istniejącymi balustradami

Termin realizacji: Rozpoczęci erobót budowlanych nie wcześniej niż 22.06.2021r.Zakończenie robót w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

gleboka

 Aktualizacja, 17.05.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. W budżecie zabezpieczono na ten cel 6,6 mln złotych. Wpłynęło 8 ofert, które są obecnie analizowane.

  1. Ars Renowacje Sp. z o.o. Sp.k.- 8 496 153,45 zł
  2. ZKM-ASIS Sp. z o. o. - 6 531 203,30 zł
  3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 7 358 685,33 zł
  4. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 6 654 300,00 zł
  5. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o. o. - 7 697 634,73 zł
  6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. - 5 940 000,00 zł
  7. Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta - 5 097 793,99 zł
  8. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane "MOPIK" Spółka Cywilna Stanisław Kiełb, Arkadiusz Kiełb - 6 888 000,00 zł