LoGoTyP

Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki.

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.roboty budowlano-montażowe w oparciu o dokumentację projektową:

1)Prace w poziomie piwnic:

-rozebranie nawierzchni wokół budynków,

-odsłonięcie ścian piwnic i fundamentowych do poziomu fundamentów,

-oczyszczenie i wyrównanie ścian,

-wykonanie prac odgrzybiających i osuszających wewnątrz budynku

-wykonanie pionowej hydroizolacji ścian piwnic i fundamentów,

-wykonanie docieplenia pionowych ścian piwnic i ścian fundamentowych do poziomu gruntu

3)Wymiana dachówki i prace w poziomie wyższego poddasza:

-rozebranie istniejącej dachówki, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz okien połaciowych,

-wykonanie nowych warstw dachowych: deskowania, membrany dachowej, instalacja kontrłat i łat,

-wykonanie obróbek blacharskich,

-krycie połaci dachowych dachówką holenderką,

4)Wymiana okien na nowe

5)Prace dotyczące elewacji: - wykonanie napraw spękań ścian i ścian cokołowych,

-oczyszczenie ścian z kamienia i uzupełnienie spoin,

-wykonanie nowych tynków mineralnych na ścianach i nowych tynki wodoodporne na bazie trasowych spoiw hydraulicznych na cokołach,

-wykonanie konserwacji betonowych elementów kolumn, półkolumn i pilastrów w partii wejściowej,

6) Prace przy budynku:

-poddanie renowacji oraz zainstalowanie na nowej podwalinie betonowych historycznych schodów ułożonych wtórnie przy elewacji wschodniej budynku,

-wykonanie nowego podestu z nową nawierzchnią przy wejściu do budynku od strony kuchni wraz z wykonaniem schodów ze stopniami betonowymi wykonanymi na wzór stopni historycznych,

-wykonanie chodników,

-naprawa żelbetowej płyty przejścia wraz z belką stalową

-zdemontowanie na czas trwania prac, oczyszczenie, poddanie renowacji i zainstalowanie z powrotem w dotychczasowych lokalizacjach zabytkowych elementów ustawionych przy budynku

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Widok przez rozpoczęciem realizacji zadania:

do studzienki

Aktualizacja, 22.04.2021 r.

W czwartek, 22 kwietnia poznaliśmy oferty w przetargu na termomodernizację przedszkola przy ul. Do Studzienki. Na realizację zadania zabezpieczono 2,2 mln złotych. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 3 515 340,00 zł
  2. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SARDAW MARCIN PLICHTA - 1 781 840,95 zł