Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Gdańsku przy ul. Do Studzienki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

Przygotowujemy się do realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki.

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.roboty budowlano-montażowe w oparciu o dokumentację projektową:

1) Prace w poziomie piwnic:

- rozebranie nawierzchni wokół budynków,

- odsłonięcie ścian piwnic i fundamentowych do poziomu fundamentów,

- oczyszczenie i wyrównanie ścian,

- wykonanie prac odgrzybiających i osuszających wewnątrz budynku

- wykonanie pionowej hydroizolacji ścian piwnic i fundamentów,

- wykonanie docieplenia pionowych ścian piwnic i ścian fundamentowych do poziomu gruntu

2) Wymiana dachówki i prace w poziomie wyższego poddasza:

- rozebranie istniejącej dachówki, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz okien połaciowych,

- wykonanie nowych warstw dachowych: deskowania, membrany dachowej, instalacja kontrłat i łat,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- krycie połaci dachowych dachówką holenderką,

3) Wymiana okien na nowe

4) Prace dotyczące elewacji: - wykonanie napraw spękań ścian i ścian cokołowych,

- oczyszczenie ścian z kamienia i uzupełnienie spoin,

- wykonanie nowych tynków mineralnych na ścianach i nowych tynki wodoodporne na bazie trasowych spoiw hydraulicznych na cokołach,

- wykonanie konserwacji betonowych elementów kolumn, półkolumn i pilastrów w partii wejściowej,

5) Prace przy budynku:

- poddanie renowacji oraz zainstalowanie na nowej podwalinie betonowych historycznych schodów ułożonych wtórnie przy elewacji wschodniej budynku,

- wykonanie nowego podestu z nową nawierzchnią przy wejściu do budynku od strony kuchni wraz z wykonaniem schodów ze stopniami betonowymi wykonanymi na wzór stopni historycznych,

- wykonanie chodników,

- naprawa żelbetowej płyty przejścia wraz z belką stalową

- zdemontowanie na czas trwania prac, oczyszczenie, poddanie renowacji i zainstalowanie z powrotem w dotychczasowych lokalizacjach zabytkowych elementów ustawionych przy budynku

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Widok przez rozpoczęciem realizacji zadania:

do studzienki

 

Aktualizacja, 21.07.2021 r.

W przetargu na realizację prac wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma Labar sp. z o.o. z Gdańska, na kwotę 3 120 000,00 złotych. Na realizację zadania zabezpieczono 2,6 mln złotych. Oferta jest obecnie analizowana.

Aktualizacja, 18.06.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 21 lipca. Prace mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 26.05. 2021 r.

Przetarg został unieważniony i zostanie powtórzony w czerwcu. Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę nie wniosła wadium w wyznaczonym terminie, natomiast druga oferta znacznie przekraczała budżet przewidziany na realizację zadania.

Aktualizacja, 22.04.2021 r.

W czwartek, 22 kwietnia poznaliśmy oferty w przetargu na termomodernizację przedszkola przy ul. Do Studzienki. Na realizację zadania zabezpieczono 2,2 mln złotych. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 3 515 340,00 zł
  2. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SARDAW MARCIN PLICHTA - 1 781 840,95 zł