Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Trwa termomodernizacja SP nr 56 przy ul. Małomiejskiej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

LoGoTyP

Termomodernizacja SP nr 56 w Gdańsku przy ul. Małomiejskiej

 

 Roboty budowlane obejmą m.in.
- Wykonanie hydroizolacji poziomej ścian przyziemia metodą iniekcji nisko ciśnieniowej oraz hydroizolacji pionowej wysoko reaktywnym szlamem mineralnym od poziomu ław fundamentowych do poziomu 50 cm ponad gruntem.
- Przygotowanie ścian licowanych kamieniem do montażu izolacji termicznej hydropiaskowanie i wykonanie rapówki szlamowej;
- Przygotowanie ścian tynkowanych do montażu izolacji termicznej skucie luźnych tynków, oczyszczenie tynków z niedyfuzyjnych powłok malarskich.
- Wzmocnienie spiralnymi kotwami stalowymi ściany korytarza w budynku A
- Naprawa otuliny nadproża magazynu w budynku A.
- Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic i ścian fundamentowych od poziomu ław fundamentowych do poziomu 30cm powyżej gruntu polistyrenem ekstrudowanym gr. 14cm.
- Remont tarasu przy zachodniej ścianie szczytowej hydro i termoizolacja, obróbka blachą na rąbek, wymiana kraty zabezpieczającej;
- Wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych, dekoracyjnych z teksturą drewna w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej;
- Docieplenie wskazanych w dokumentacji projektowej stropodachów niewentylowanych izolacją z twardych płyt wełny mineralnej gr. 10cm z wykonaniem nowych pokryć papowych dwuwarstwowych z papy podkładowej i wierzchniego krycia;
- Wymiana drzwi zewnętrznych wskazanych w dokumentacji projektowej;
- Wymiana istniejących okien na okna PCV
- Nadmurowanie attyk
- Wymiana rur spustowych i rynien wraz z wykonaniem nowych wpustów do kanalizacji deszczowej z instalacją czyszczaków rynien;
- Odtworzenie chodników przy budynkach
- Odtworzenie schodów zewnętrznych, podestów wraz z istniejącymi balustradami i pochwytami zdemontowanych w trakcie prac izolacyjnych ścian piwnicznych i fundamentowych;
- Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń objętych pracami budowlanymi i instalacyjnymi;
- Odgrzybienie miejsc zawilgoconych wskazanych w dokumentacji;
- Roboty instalacyjne elektryczne.
- Wymiana oświetlenia zewnętrznego na naścienne oświetlenie LED z zastosowaniem automatycznego załączania przez czujnik zmierzchu
- Odtworzenie instalacji odgromowej;
- Demontaż i ponowny montaż po ociepleniu ścian elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z usunięciem lub przełożeniem do wnętrza budynku elementów kolidujących

Termin realizacji: maj 2023 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

malomiejska

 

Aktualizacja, 16.08.2023 r.

Prace są już na ukończeniu. Pozostał montaż barierek i drobne prace wykończeniowe. Roboty związane z wykonaniem nowej izolacji zostały wykonane.

SP 56 Malomiejska 14 08 23 29

Aktualizacja, 12.06.2023 r.

Szkoła została docieplona i wykonano nową elewację. Przebudowa także schody zewnętrzne. Wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe.

SP 56 Malomiejska 12 06 23 3

Load More

Aktualizacja, 5.01.2023 r.

Na etapie prowadzenia robót budowlanych wystąpiła konieczność zwiększeni zakresu robót w celu uporządkowania gospodarki wód deszczowych na terenie, który charakteryzuje się dużym nachyleniem i bardzo dużą powierzchnią zlewni.  Aby uniknąć regularnego podtapiania szkoły konieczne było dokonanie zmian w dokumentacji projektowej. Odbiór całości robót budowlanych i przekazanie terenu wraz z nowymi schodami do użytkowania planuje się na maj 2023 roku.

Aktualizacja, 20.12.2022 r.

Na terenie szkoły trwa wymiana grzejników i okien. W środku trwają prace związane z remontem pomieszczeń.

SP 56 Malomiejska 16 12 22 4

Load More

Aktualizacja, 18.10.2022 r.

Trwa wykonywanie docieplenia ścian zewnętrznych. Na jednym z obiektów jest już gotowa nowa elewacja. Wymieniono okna i grzejniki.

SP 56 Malomiejska 18 10 22 28

Load More

Aktualizacja, 2.09.2022 r.

W budynku szkoły i sali gimnastycznej trwa wymiana okien i grzejników. Ponadto trwa ocieplanie ścian zewnętrznych budynków. W poszczególnych salach trwają prace remontowe.

SP 56 Malomiejska 31 08 22 3

Load More

Aktualizacja, 30.06.2022 r.

W szkole SP 56 kontynuowane są prace związane z termomodernizacją szkolnych obiektów. Trwa docieplanie ścian poszczególnych budynków.

SP 56 Malomiejska 30 06 22 7

Load More

Aktualizacja, 11.05.2022 r.

Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 56. Trwa wzmacnianie fundamentów obiektu. Rozpoczęto również rozbiórkę chodnika i schodów przed szkołą.

Sp 56 Malomiejska 09 05 22 9

Load More

Aktualizacja, 8.02.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą PHU LABAR LECH LABUDDA. Prace zakończą się w grudniu 2022r. Koszt inwestycji to ponad 4,3 mln złotych.

Aktualizacja, 28.12.2021 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą PHU LABAR LECH LABUDDA.

Aktualizacja, 26.11.2021 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 3,4 mln złotych. Wpłynęło 8 ofert, które są obecnie analizowane:

  1. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 5 682 844,54 zł
  2. PBE ELBUD GDAŃSK SA. - 4 760 100,00 zł

  3. Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski - 4 520 000,00 zł

  4. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE HADM PLUS HANNA GRAMATOWSKA - 7 320 000,00 zł

  5. Usługi Ogólnobudowlane i handel Justyna Miesikowska - 5 422 025,63 zł

  6. PHU LABAR LECH LABUDDA - 4 305 000,00 zł

  7. MAJKOWSKI – BAU SP. ZO.O - 5 064 912,83 zł

  8. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SARDAW MARCIN PLICHTA - 7 170 656,77 zł

Aktualizacja, 19.11.2021 r.

Otwarcie ofert przełożono na 26 listopada 2021 r.

Aktualizacja, 10.11.2021 r.

Otwarcie ofert przełożono na 23 listopada 2021 r.

Aktualizacja, 8.10.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano na 16 listopada.

Aktualizacja, 28.07.2021 r.

Przetarg został unieważniony. Oferta złożona przez Wykonawcę- PBE ELBUD GDAŃSKSA. podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp, ponieważ wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy,tj. nie spełnia wymagań dotyczących wadium, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.Termin związania ofertą upływa w dniu 28 września2021 r. Wykonawca Aneksem nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG03/0052/21/0018 z dnia 22.06.2021 r. zmienił treśćgwarancji w ten sposób, iż gwarancja jest ważna jedynie w okresie od 1.07.2021 r. do 30.07.2021 r. Zatem gwarancja wadialna wystawiona przez InterRisk TU S.A. nie uwzględnia całego okresu związania ofertą.Termin ważności ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej upływa30 lipca 2021 r., natomiast Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 września2021 r.Cena kolejnej, najwyżej ocenionej oferty wynosi 5 293 216,49 zł brutto, co oznacza, że przewyższa kwotę,którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości3.400.000,00 zł brutto, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty.

Postępowanie zostanie powtórzone.

Aktualizacja, 02.07.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację robót budowlanych w ramach zadania. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert:

1. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 5 293 216,49 zł
2. ELEWACJE S.A. - 5 386 488,58 zł
3. Zakład Produkcyjno Usługowy ELKOR Helga Jakielska - 5 598 000,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska - 6 880 000,00 zł
5. PBE ELBUD GDAŃSK S.A. - 3 680 160,01 zł
6. KSS-GROUP sp. z o.o. - 5 417 723,67 zł

Oferty są obecnie analizowane.