Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Przebudowa i modernizacja  dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego.

Nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, przebudowa sieci podziemnych – na tym w dużym skrócie polegać będzie przebudowa czterech ulic na Dolnym Mieście realizowana w ramach Programu Rewitalizacji. Metamorfozę przejdą ulice Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowskiej. W trakcie trwania robót, które mają potrwać ponad 15 miesięcy od daty podpisania umowy, na poszczególnych ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie.

Termin realizacji: ok. 15 miesięcy od daty podpisania umowy

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

rewitalizacja ulic

Aktualizacja, 04.04.2024 r.

Previous Next

Aktualizacja, 27.02.2024 r.

Na fragmencie ul. Królikarnia trwa ukadanie nawierzchni chodnika. Część prac sieciowych została wykonana. Na ul. Sempołowskiej także większość prac sieciowych została wykonana.

Previous Next

Aktualizacja, 04.10.2023 r.

Zakończono prace sieciowe na pierwszym fragmencie ul. Sempołowskiej. Kontynuowane są roboty na pozostałych odcinkach - na fragmencie ul. Królikarnia trwają prace sieciowe, natomiast na ul. Reduta Dzik prace drogowe.

Previous Next